ОЙ САЗЫ – КӨҢІЛ НАЗЫ

Ж.Молдабеков – философия ғылымдарының докторы, əль-Фараби атындағы ҚазҰУ-ң профессоры ОЙ САЗЫ – КӨҢІЛ НАЗЫ   Аталы сөз – естелік, Айдарласаң ескеріп.               *** Адал ниет, бас иетін, Құт əкелер қасиетің.               *** Байлығың – өнеріңде, Білгеннің төлемінде.               *** Ары қарай оқу …

ƏЛ-ФАРАБИ  ТРАКТАТТАРЫНДАҒЫ БІЛІМ ЖƏНЕ ТƏРБИЕ МƏСЕЛЕЛЕРІ

Л.С.Ахимбекова  – Қазақ  Мемлекеттік  Қыздар Педагогикалық Университетінің оқытушысы ƏЛ-ФАРАБИ  ТРАКТАТТАРЫНДАҒЫ БІЛІМ ЖƏНЕ ТƏРБИЕ МƏСЕЛЕЛЕРІ   Дамыған жəне мықты    қоғамның тірегі – білім. Адамзаттың болашағы ең алдымен, оның интеллектуалды, ақпараттық, адамгершілік прогресіне тікелей байланысты. Білімнің мазмұн-мағынасын анықтау жəне оған жіктеу жасау Ары қарай оқу …

ЖАС ҰРПАҚҚА ҰЛТТЫҚ ТƏРБИЕ БЕРУДІҢ МАҢЫЗЫ

Д.Д.Нурелова, К.Р.Токбасынова – Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің колледжі                                               ЖАС ҰРПАҚҚА ҰЛТТЫҚ ТƏРБИЕ БЕРУДІҢ МАҢЫЗЫ    Бала тəрбиесі басты байлығың,                                                                     Кешіксең көретінің қайғы-мұң                                                                                                    С.Кішібайұлы.    «Адамға ең бірінші білім емес, тəрбие беру керек. Тəрбиесіз берілген білім Ары қарай оқу …

ҚАЗІРГІ ҰЛТТЫҚ ТƏРБИЕНІҢ КӨРІНІСІ

Ш.Т.Шангереева – Шет тілдер кафедрасының аға оқытушысы, Абай атындағы ҚазҰПУ   ҚАЗІРГІ ҰЛТТЫҚ ТƏРБИЕНІҢ КӨРІНІСІ Көне заманнан келе жатқан танымтүсінік, əдеп-тағылымдарын ұғыну, білу жəне өмірге үйлесімдерін қажетке жарату – жастардың туған халқына деген құрметінің артып жəне өнегенің рухани түлей түсуіне Ары қарай оқу …

БАЛАҒА ҰЛТТЫҚ ТƏРБИЕ БЕРУ БƏРІМІЗГЕ ОРТАҚ ҚАСИЕТ

Ү.Қ.Олжабаева – қазақ тілі мен əдебиеті пəні мұғалімі БАЛАҒА ҰЛТТЫҚ ТƏРБИЕ БЕРУ БƏРІМІЗГЕ ОРТАҚ ҚАСИЕТ Жылдағы оқу жылы мектеп оқушылары үшін өте жауапкершілігі мол, қиын да қызықты сəттермен басталды. Бастауыш мектептен кейінгі жоғары сынып оқушысы атанып, тек бір-ақ мұғалімнің қарамағында Ары қарай оқу …

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ  АУЫЗША СОТТЫҚ ШЕШЕНДІК ӨНЕРДІҢ ДАМУЫ

Г.Б.Мейірбекова – Халықаралық қатынастар жəне құқықтану  факультетінің азаматттық құқық жəне азаматтық іс жүргізу             кафедрасының аға оқытушысы, Абай атындағы ҚазҰПУ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ  АУЫЗША СОТТЫҚ ШЕШЕНДІК ӨНЕРДІҢ ДАМУЫ   Шешендік – ұлы өнер. Оны игеру, оған ие болу оңай іс емес. Сондықтан да Ары қарай оқу …

ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СРЕДСТВАМИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Г.П.Долженко – КазНПУ имени Абая ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СРЕДСТВАМИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ   В новой истории нашей страны, в условиях мирового финансового кризиса, актуальной становится проблема патриотического воспитания молодежи. В начале 90-х годов XX века советский патриотизм и социалистическая гордость постепенно утратили Ары қарай оқу …

ӨНЕГЕЛІ  ӨМІР

Ш.А.Валиханов – филология  ғылымдарының кандидаты, доцент, Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ ӨНЕГЕЛІ  ӨМІР   Қаламгер Ғабиден Мұстафин жазу өнеріне қазақ əдебиетінің тұтас бір алыптар шоғырының арасында жүріп төселді. Оның алғашқы туындыларынан бастап, өмірінің ақырына шейінгі еңбегі тұтастай халқының назарында болды. Сонау балаң Ары қарай оқу …

ЖАСТАРДЫҢ ЭСТЕТИКАЛЫҚ МƏДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ХАЛЫҚ ДƏСТҮРІНІҢ ОРНЫ

Б.Бекенова – живопись кафедрасының аға оқытушысы, Абай атындағы ҚазҰПУ  ЖАСТАРДЫҢ ЭСТЕТИКАЛЫҚ МƏДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ХАЛЫҚ ДƏСТҮРІНІҢ ОРНЫ   Егемендігімізді алып, тəуелсіз мемлекетке айналған кезде  мəдениетіміздің шынайы, рухани қазыналарын ашып көрсетуге негіз қаланды. Сандаған ғасырлар  бұрын қазақ жерінде  түркі тектес халықтардың ортақ  Ары қарай оқу …

ЖАҺАНДАНУ ҮДЕРІСІ ЖƏНЕ ҚАЗАҚ ҰЛТЫ

(профессор Мекемтас Мырзахметұлының   «Қазақ қалай орыстандырылды» еңбегі хақында)   Н.Кенжеғараев – филология ғылымдарының кандидаты, Абай атындағы ҚазҰПУ-нің «Абайтану» ғылыми-зерттеу орталығының аға ғылыми қызметкері                                                ЖАҺАНДАНУ ҮДЕРІСІ ЖƏНЕ ҚАЗАҚ ҰЛТЫ (профессор Мекемтас Мырзахметұлының   «Қазақ қалай орыстандырылды» еңбегі хақында) Ары қарай оқу …