ҚАРАБУРАЛА | ӘҢГІМЕ

Ерте, ерте, ертеде ме? Жоқ, бұл сәл болашақтан дәм татқан ертегі болмақ, құлақ ұзыны тыңдасын, ішек қарны күлкіден тыйылмасын. Каир түбіндегі Египет шаһараның қазынасын іздеп жүрген қыз тер-тепшесі шығып, әр нәрсені шұқумен тыным таппай жүр. Оның мақсаты –  осы араның Ары қарай оқу …

Биологиялық ыргак. Фотопериодизм.

Тіршілік ортасы -кез келген организмніц өсуіне, көбеюіне қолайлы табиги, тарихи калыптасқан орта. Казіргі кезде жер шарында негізгі төрт тіршілік ету ортасы бар. Олар: су, жер үсті-ауалы, топырақ және тірі организм. Суллы ортада тіршілік ететін организмдерді гидробионттар деп атайды. Судың қалың Ары қарай оқу …