«25 қазан-Республика күні»

«Ақтау «мектеп – бөбекжай — балабақша» кешені»

 

 

 

 

10 сынып

 

 Сынып жетекші: Кударова А.С.

 

 


2022-2023 оқу жылы

 


Бекітілді ___________

Тәрбие сағаты бойынша қысқа мерзімді жоспар №8

Тәрбиесағаты

 

Күні

17.10.2022ж

Классжетекші:

КудароваАякозСундетоллаевна

Класс:

Қатысушыларсаны:

Қатыспағандарсаны:

Сабақтыңтақырыбы: Эпиграфтар  (тақырыпмазмұнынашатын)

«Ақтау «мектеп – бөбекжай — балабақша» кешені»

 

 

 

 

10 сынып

 

 Сынып жетекші: Кударова А.С.

 

 


2022-2023 оқу жылы

 


Бекітілді ___________

Тәрбие сағаты бойынша қысқа мерзімді жоспар №8

Тәрбиесағаты

 

Күні

17.10.2022ж

Классжетекші:

КудароваАякозСундетоллаевна

Класс:

Қатысушыларсаны:

Қатыспағандарсаны:

Сабақтыңтақырыбы: Эпиграфтар  (тақырыпмазмұнынашатын)

«25 қазан-Республика күні»

Сабақтыңмақсаты:

1.ҚР мемлекеттік мерекелері туралы мәлімет беру;

2.Республика күнінің маңыздылығын түсіндіру;

3.Отаншылдық құрмет құндылығын дарыту;

 

Құндылықтардыдарыту

Білім алушылардың бойына туған еліне деген құрмет пен отаншылдық құндылығын дарыту

Ресімдеу

тапсырмалар жасырылған суреттер

Музыкалықжәнебейнекөркемдеу

интерактивтітақта, слайд

Үлестірмеліматериалдар

Суреттер

Тақырыптықкөрмелер мен ақпараттықстендтер

Презентация

Дайындыққаарналғанәдебиет

Интернетматериалдары

 

Сабақтыңбарысы

 

Сабақтыңкезеңі/ уақыт

Мұғалімәрекеті

Оқушыәрекеті

Ресурстар

Сабақтыңтехникалыққұрал-жабдықтары

Ұйымдастырукезеңі (7 мин)

 

Сәлеметсіздерме, оқушылар!
Біз ел дамуының жаңа басымдықтарын белгілеп алуымыз керек! Ұлттық мерекелер мен атаулы күндер тізбесіне бірқатар өзгеріс енгізген жөн. Республика күніне ұлттық мереке мәртебесін қайтруды ұсынамын.
(ҚР Президенті Қ.Тоқаев)
Бойыма рух, жігер берген,
Әнұраным айтар әнім…
Кез келген ел азаттыққа қол жеткізген күнін ардақ тұтады басқа мерекелерден айрықша қастерлейді. Қазақстан биыл алғаш рет
«25 қазанды ұлттық мереке» ретінде атап өтпек.  Ол мейрам «Республика күні» деп аталады. Қазақстан бұл мерекеден 2009  жылы бас тартқан болатын. Міне, 13  жылдан соң, президент Республика күнін қайтарып, оған жаңа маңыз бен мазмұн берді.

Оқушылар мұғаліммен амандасады,түгенделеді, мектеп партасындағы қатарлары 
бойынша   
орындарына отырады.

 

 

 

Презентация

 

 

 

 

 

 

 

Сабақбасы (13 мин)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 жылықазанайының 25-ікүні ҚазақКСР ЖоғарғыКеңесініңшешімімен «ҚазКСР-ніңмемлекеттікегемендігітуралы» декларацияқабылданды. Солсәттенбастап-ақегемендіҚазақстанөзіндіккөзқарасыбаржекемемлекетретіндетанылабастады. ҚабылданғандекларацияҚазақстанныңболашақтәуелсіздігініңіргетасысаналды. Бұлактарқылыәлемкартасындағыжаңамемлекет – ҚазақстанРеспубликасыныңнегізіқаланды. Қазірбұлкүнмемлекеттікмасштабтаатапөтіліп, мерекеретіндетойланады. 2001 жылы 13 желтоқсандақабылданған «ҚазақстанРеспубликасындағымерекелертуралы» №267 заңбойыншабұлкүнмемлекеттікмерекелерқатарынақосылды.
ҚыркүйекайыныңортасындаҚазақстанРеспубликасыныңпарламенті «ҚазақстанРеспубликасындағымерекелертуралы» заңғатүзетулеренгізді. Құжатқасәйкес, Республикакүніяғни 25 қазан – ұлттықмерекеге, алТәуелсіздіккүніяғни 16 желтоқсан – мемлекеттікмерекегеайналды.

 

 

 

 

Телефон арқылы сканерлеп ақапаратпен танысу

Телефон (QR код)

 

Ортасы (20 мин)

 

Сұрақ жауап:
1. Әнұранның сөзі мен өленінің авторларын ата?
(сөзі: Жұмекен Сабырұлы Нәжімеденов., Н.Ә.Назарбаев; композитор: Ш.Қалдаяқов  2006 ж)
2. Республика күні қай жылы қабылданды?
( 1990 жылы 25 қазанда)

 


Анаграмма ойыны:
а қ с а н т қ з ақазақстан

к т і ә д у з е і л с — тәуелсіздік

а р к е с и л п б у — республика

б к і е л й і б ш і т- бейбітшілік

н о а т — отан

н ә н ұ а р — әнұран

у т-  ту

а е б л ң т а — елтаңба

т п н р е д з и е — президент

қ х ы а л — халық

р т е у ж н а ғ – туған жерОқушылар сұрақтарға жауап білдіреді

 

 

 

 

 

 

 

 

Суреттер

Соңы

 

 

 

 

 

Туған жердей жер болмас,
Туған елдей ел болмас.

Туған жердің күні де ыстық, түні де ыстық.

 

Нұрына шомылдырып алтын күннің,
Республикам ертеңге талпындырдың.
Өзінен шабыт алып ақын қиял,
Шалықтап кең далада шалқып жүрмін.

 

Егемен елім десем, сенім кіріп,
Бойымды билеп кетер сенімділік.
Ешкімге ауыстырмас алтын Отан,
Жырлаймын қасиетіңді төгілдіріп.

 

Жарқырап жанған күндей азаттығы,
Көрінер ұлтымның да ғажаптығы.
Республика күнімен құттықтаймын,
Өйткені ол — Ұлт күні, Қазақ күні!

 

 

 

 

 

 

 

 

презентация

Сабақтыңмақсаты:

1.ҚР мемлекеттік мерекелері туралы мәлімет беру;

2.Республика күнінің маңыздылығын түсіндіру;

3.Отаншылдық құрмет құндылығын дарыту;

 

Құндылықтардыдарыту

Білім алушылардың бойына туған еліне деген құрмет пен отаншылдық құндылығын дарыту

Ресімдеу

тапсырмалар жасырылған суреттер

Музыкалықжәнебейнекөркемдеу

интерактивтітақта, слайд

Үлестірмеліматериалдар

Суреттер

Тақырыптықкөрмелер мен ақпараттықстендтер

Презентация

Дайындыққаарналғанәдебиет

Интернетматериалдары

 

Сабақтыңбарысы

 

Сабақтыңкезеңі/ уақыт

Мұғалімәрекеті

Оқушыәрекеті

Ресурстар

Сабақтыңтехникалыққұрал-жабдықтары

Ұйымдастырукезеңі (7 мин)

 

Сәлеметсіздерме, оқушылар!
Біз ел дамуының жаңа басымдықтарын белгілеп алуымыз керек! Ұлттық мерекелер мен атаулы күндер тізбесіне бірқатар өзгеріс енгізген жөн. Республика күніне ұлттық мереке мәртебесін қайтруды ұсынамын.
(ҚР Президенті Қ.Тоқаев)
Бойыма рух, жігер берген,
Әнұраным айтар әнім…
Кез келген ел азаттыққа қол жеткізген күнін ардақ тұтады басқа мерекелерден айрықша қастерлейді. Қазақстан биыл алғаш рет
«25 қазанды ұлттық мереке» ретінде атап өтпек.  Ол мейрам «Республика күні» деп аталады. Қазақстан бұл мерекеден 2009  жылы бас тартқан болатын. Міне, 13  жылдан соң, президент Республика күнін қайтарып, оған жаңа маңыз бен мазмұн берді.

Оқушылар мұғаліммен амандасады,түгенделеді, мектеп партасындағы қатарлары 
бойынша   
орындарына отырады.

 

 

 

Презентация

 

 

 

 

 

 

 

Сабақбасы (13 мин)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 жылықазанайының 25-ікүні ҚазақКСР ЖоғарғыКеңесініңшешімімен «ҚазКСР-ніңмемлекеттікегемендігітуралы» декларацияқабылданды. Солсәттенбастап-ақегемендіҚазақстанөзіндіккөзқарасыбаржекемемлекетретіндетанылабастады. ҚабылданғандекларацияҚазақстанныңболашақтәуелсіздігініңіргетасысаналды. Бұлактарқылыәлемкартасындағыжаңамемлекет – ҚазақстанРеспубликасыныңнегізіқаланды. Қазірбұлкүнмемлекеттікмасштабтаатапөтіліп, мерекеретіндетойланады. 2001 жылы 13 желтоқсандақабылданған «ҚазақстанРеспубликасындағымерекелертуралы» №267 заңбойыншабұлкүнмемлекеттікмерекелерқатарынақосылды.
ҚыркүйекайыныңортасындаҚазақстанРеспубликасыныңпарламенті «ҚазақстанРеспубликасындағымерекелертуралы» заңғатүзетулеренгізді. Құжатқасәйкес, Республикакүніяғни 25 қазан – ұлттықмерекеге, алТәуелсіздіккүніяғни 16 желтоқсан – мемлекеттікмерекегеайналды.

 

 

 

 

Телефон арқылы сканерлеп ақапаратпен танысу

Телефон (QR код)

 

Ортасы (20 мин)

 

Сұрақ жауап:
1. Әнұранның сөзі мен өленінің авторларын ата?
(сөзі: Жұмекен Сабырұлы Нәжімеденов., Н.Ә.Назарбаев; композитор: Ш.Қалдаяқов  2006 ж)
2. Республика күні қай жылы қабылданды?
( 1990 жылы 25 қазанда)

 


Анаграмма ойыны:
а қ с а н т қ з ақазақстан

к т і ә д у з е і л с — тәуелсіздік

а р к е с и л п б у — республика

б к і е л й і б ш і т- бейбітшілік

н о а т — отан

н ә н ұ а р — әнұран

у т-  ту

а е б л ң т а — елтаңба

т п н р е д з и е — президент

қ х ы а л — халық

р т е у ж н а ғ – туған жерОқушылар сұрақтарға жауап білдіреді

 

 

 

 

 

 

 

 

Суреттер

Соңы

 

 

 

 

 

Туған жердей жер болмас,
Туған елдей ел болмас.

Туған жердің күні де ыстық, түні де ыстық.

 

Нұрына шомылдырып алтын күннің,
Республикам ертеңге талпындырдың.
Өзінен шабыт алып ақын қиял,
Шалықтап кең далада шалқып жүрмін.

 

Егемен елім десем, сенім кіріп,
Бойымды билеп кетер сенімділік.
Ешкімге ауыстырмас алтын Отан,
Жырлаймын қасиетіңді төгілдіріп.

 

Жарқырап жанған күндей азаттығы,
Көрінер ұлтымның да ғажаптығы.
Республика күнімен құттықтаймын,
Өйткені ол — Ұлт күні, Қазақ күні!

 

 

 

 

 

 

 

 

презентация

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *