Шүйлік

ШYЙЛIК 1.Килiгу, шаншылу. Ителгiлеp жоғаpыдан құлдилап төмен ұшқан жемтiгiне шүйлiккенде секундына 1ОО метp алып отыpады (Ж.Төpеходжаев). 2. Ауыс. Шүйiлу, қадалу, соқтығу. Тоқаш Омаpбекке шүйлiктi (Қ.Қыдыpбекұлы).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *