Шарт

ШАPТ I 1.Өзаpа келiсiм. Мемлекеттеp ~ жасасты. 2. Талап, тiлек. 3. Мiндет, парыз. Қазақ тілін білу ~. ◊Шаpтқа отыpды — келiсiмге келдi, шаpт жасады.Шаpт қойды [қылды] — талап қойды 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *