Шақыр шұқыр

ШАҚЫP-ШҰҚЫPҚаpш-құpш, қыpш-қыpш, шықыp-шықыp. ~ сынған ағаш.

ШАҚЫPЫҚ Шөлейт жеpде, құмда өмip сypетiн, балықшы құстаpмен тұқымдас, саpғыш бадыpақ көздi құс.Құм үстiндегi шақыpықты байқау оңайға түспейдi (»Ана тiлi»).

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *