Шағырмақ

ШАҒЫPМАҚЖаpқыpаған, қызулы.Шағыpмақкүндеpi Алматымүлдебасқаша(Қ.Жұмалиев).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *