ФЛЕГМАТИК

 Эмоциялық сезімі тез қоза қоймайтын самарқау, салғырт адам. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *