«Мұғалімнің талабы» зерттеуінің авторы Жауап: Михай Чиксентмихайи

32. «Мұғалімнің талабы» зерттеуінің авторы

Жауап: Михай Чиксентмихайи

33. «Нақтылайтын өңдеуді» зертеген ғалым

Жауап: Хелга Нойсмен, 2006 ж.

34. «Ойлау туралы ойлану» қай модульді сипаттайды?

Жауап: Сыни тұрғыдан ойлауды үйрету

35. «Ойын — баланың алдынан өмір есігін ашып, оның шығармашылық қабілетін дамытады, ойынсыз ақыл- ойдың қалыптасуы мүмкін емес» деген пікірдің авторы

Жауап: В.А. Сухомлинский

36. «Оқушылардың пікірлесудің мақсаты – қабылдаушының көзқарасы тұрғысынан алғанда оқудың не екендігін түсіну, жекелеген оқушылар мен топтар үшін қалай да жақсарту» — деп жазған

Жауап: Джин Раддок

37. «Оқып отырған əңгіме бойынша не болатынын мен болжаймын» (Əрқашан. Кей кезде. Ешқашан) ұсынылған пікір оқушыға беретін мүмкіндік

Жауап: Ойлауды жəне бағытталған оқуды қолдануға өзіндік бағалау жүргізу

 38. «Оқыту үшін бағалау» дербес тұжырымдама деп танылған жыл

Жауап: 1999 ж.

39. «Оқытудағы гуманистік тəсілінің» негізін қалаушылар

 Жауап: Маслоу мен Роджерс

40. «Оқытудың жолын қалай үйрену керек» тақырыбы бойынша жүргізілген ауқымды зерттеу барысында Кембридж университетінің зерттеушілері жүргізген жоба

Жауап: Оқушы үні

41. «Педагогика» термині білдіретін мағына

Жауап: Жетектеуші

42. «Рефлексиялаушы практик» ұғымын жасаушылар

Жауап: Дж.Дьюи, Д.Шон

43. «Ситуациялық тану» түсінігін берген ғалымдар

Жауап: Лейв жəне Венгер

44. «Сұрақ қою, қайта сұрақ қою» стратегиясының көмегімен бір пікірге келдік

Жауап: Қайталама–түзету

45. «Тəрбиелеу болжамдары» кітабының авторы

Жауап: Джудит Харрис

46. «Тиянақты, нақты жəне жан-жақты болу» сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерінің ерекшелігі

Жауап: Тəртіп

 47. «Төңкерілген сынып» оқыту технологиясының авторлары

Жауап: Арон Самс жəне Джонатан Бергманн

48. «Үш көмекші» ұғымы кімге тəн?

Жауап: Шульман

49. «Үштік модель» зияткерлік теориясының авторы

Жауап: Роберт Стернберг

50. «Экспериментальды» оқыту немесе «жаңалық ашу жолымен оқыту» идеясын жарыққа шығарған, оқыту саласындағы когнитивтік психолог жəне теоретик, ғалым

Жауап: Джером Брунер, 1960 ж.

51. «Эпистемиялық субъектіні» зерттеген ғалым

Жауап: Жан Пиаже

 52. «Lesson Study» таныстырылымын жасаған

 Жауап: М.Йошида

53. 1-апта, күндегі Дипактың қасиеті

Жауап: Ұстанымы

54. 1960 жылдан бастап қандай бағалаудың түрлерінің айырмашылығы белгіленді?

Жауап: Формативтік жəне жиынтық

55. 1960 жылдары когнитивті психология əлемінде «Ойлауды дамыту теориясы» басымдыққа ие болды. Аталған теорияның авторы

Жауап: Жан Пиаже

56. 1960 жылы белгіленген бағалау түрлері

Жауап: Формативтік жəне жиынтық

57. 1960 жылы когнитивті психологияда басымдыққа ие болған «Ойлауды дамыту» теориясының авторы

Жауап: Жан Пиаже

 58. 1971 жылы сыныпта тіл қаншалықты қолданылса, соншалықты оқушылардың білім алуына əсер ететінін айтқан ғалым

Жауап: Барнс

59. 1973 жылы селективті зейіннің дамуын көрсеткен ғалымдар

 Жауап: Хаген, Хейл

60. 1994 жылы балалардың өз оқуын бақылау мен мониторнигі үдерісінде дербестігін қалыптастыруға баса назар аударған ғалымдар

Жауап: Шанк мен Циммерман

 61. 5 кезеңді модельді жəне 4-блоктан кейбір үлгілерді пайдаланған ғалым

Жауап: Каролина Шарпке

 62. Авраам Маслоу жасаған адам қажеттіліктерінің иерархиясындағы негізгі қажеттілік Жауап: Өзін-өзі таныта білу қажеттілігі

63. Адам санасында өңделетін нақты материалға аса мəн бермеген

Жауап: Стернберг

64. Адамдар қалай білім алатынын түсіну: «теориялық экспедициялардың» өн бойында ең ұзақ болатын топ

Жауап: Когнитивті психологтар

65. Адамдардың қалай білім алатынын түсінуге бағытталған теориялық экспедициялардың негізгі бағыттары

Жауап: Əлеуметтік теоретиктер, мотивациялық, аффективті теоретиктер жəне

                 когнитивті психологтар

66. Адамдардың қалай оқитындығы туралы негізгі бағыттарды атаңыз

Жауап: Əлеуметтік психология, аффективтік теориялар, когнитивті психология

67. Адамдардың қалай оқитындықтары туралы білім саласындағы заманауи жетістіктер дегеніміз не?

Жауап: Əлемді өзгеше қырынан қарастыру арқылы танып білу үшін — оқуды

                шынайылықты өзгеше түсіну жəне түсіндіру тəсілі ретінде қарастыру

68. Адамдардың қалай оқитынын түсіну теориялық экспедициялар негізгі бағыттары Жауап: Əлеуметтік психология, аффективтік теориялар, когнитивтік неврология

69. Адамдардың қалай оқитынын түсіну, теориялық экспедициялар негізгі бағыттары Жауап: Əлеуметтік-психология, аффективтік теориялар, когнитивтік психология

                 жəне неврология.

 70. Адамның өздік базалық мəдениетін қалыптастыру жəне өздік дамуға бағытталған жүйелі есті əрекеті

 Жауап: Өздік тəрбие

71. Адамның өсуіне ерекше назар аударылған тəсіл

Жауап: Оқытудағы гуманистік тəсіл

72. Айтылған пікірге қосып аларыңыз бар ма?

Жауап: Əріптестердің кəсіби дағдылары мен олардың өзіне деген сенімін дамыту

73. Акселерация дегеніміз

Жауап: Оқушылардың оқу бағдарламасына сай тез дамуының түрі

74. АҚШ-та білім беру жақсы білім беру бағдарламасын төмен жалғастырудан емес, осы бағдарламаға төмен сұраныстан екендігін дəлелдеген ғалым

Жауап: Ричард Елмор, 1996 ж.

 75. Ақпарат толық болу үшін тағы қандай деректерді пайдаланамыз?

Жауап: Деректер жинау арқылы ұйымдастырушылық диагностика жүргізу қабілеті

76. Ақпараттарды тарату жəне мəселелерді шешу мақсатында ой бөлісу

Жауап: Талқылау

 77. Ақпаратты бағалаудың негізгі сипаттары

Жауап: Есеп беру, іріктеу жəне мониторинг жүргізу

78. Ақпараттың орналасқан жерін анықтау, ақпаратты ұйымдастыру, түсіну, бағалау жəне құру қабілеті — ____________.

Жауап: Сандық сауттылық

79. Алған білім негізінде оқушылардың практикалық əрекеті іске асырылады

Жауап: Іскерлік

 80. Алғашқы кең көлемді метатану зерттеуінде ерте жастағы балаларға есте сақтауға тапсырмалар берген ғалым

Жауап: Джон Флейвелл

81. Алдағы оқыту туралы шешімді қабылдау мақсатында, оқыту нəтижесінің жүйелі қосындысына бағытталған қызметті белгілеу үшін пайдаланылатын ұғым

Жауап: Ойлау

82. Алдын ала ойластырылған дескрипторлар мұғалімге оқушының тапсырманы

 Жауап: Оқушылар мен ата-аналарға сындарлы кері байланыс беруге

83. Алдын ала пайдалану лексика жəне қажетті тіркестер, оның ішінде тіл уақтылы контекст, пəн бойынша оларды қалай пайдалану керектігін білу үшін

Жауап: Алдын ала оқыту

84. Алдыңғы жұмыстар портфолиосын бағалау үшін оқушылар үнемі ….. болады

Жауап: Сақтап қоюға

85. Алдыңғы қадамдарды жоспарлау жəне орындау мақсатында іс-əрекет жасау (мысалы, оқыту жəне оқу), іс-əрекет нəтижелерін сыни талдау жəне бағалау барысындағы мұқият ойлану үдерісі

Жауап: Іс-əрекеттегі рефлексия

86. Александр зерттеген диалог үлгілерінің ішіндегі артығын анықта

Жауап: Бағалау

 87. Александр өз тəжірибесінде диалогтің неше үлгісін анықтаған?

Жауап: 5

88. Александрдің зерттеуіне сəйкес диалогтың бес үлгісіндегі механикалық есте сақтау Жауап: Үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды жаттау

 89. Американдық психолог Карл Роджерс 1960 жылы жарияланған өз эерттеулерін ___________________ қолданды

Жауап: «Жеке тұлғаға бағдарланған» терапияда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *