Сызбаның аңдатпа қосылуы өлшемдерді қою үрдісінде.

AutoCAD өлшемді қою негізгі төрт типін қөздейді: линиядағы, бұрыштама, диаметр және радиус. Өлшемдерді қою үшін AutoCAD арқылы келесі терминдерді қолданамыз:

Тарту сызық – бұл сызық ңұсқағыштары екі соңы болатын, арақашықтығы өлшеген бұрыштарында салынады. Сызық бойымен текст орналастырады. Бұрыштық өлшемдерді берілген кезде тарту сызығы доға түрінде болады.

Жалғастыру сызығы — тарту сызығы өлшемейтін объектінің бойымен өтпесе онда бұл жалғастыру сызығын қолданамыз. Тарту сызығы перпендикулярлығынан түзу сызықтарын жалғастырады.

Жалғастыру сызықтары – сызықтық пен бұрыштық өлшемдері қою үшін қолданылады.

Тарту мәтін – бұл текст беретін мәтіндік қатар.

Өлшемнің рұқсаттары оң/теріс шамаларын көздейді, AutoCAD тарту мәтініне автоматты түрде қосылу мүмкін.

2.1. Тарту мәтіні. Өлшемдi мәтiн өлшемдiк саннан және шектi ауытқулардан тұрады.Берілген жүйесіне өлшемнің өлшемі жанына қойылады. Бұл өлшем сызбаның өзгерiсiнде автоматты түрде өзгертедi, Text және Mtext опция арқылы өзінің өлшемін қоюға болады. Өлшемді клавиатурадан мәтiндi енгiзудiң жағдайында автоматты түзетудi қабiлеттiлiк жоғалтады.

2.2. Көлбеу және тiк өлшемдер.

Көлбеу және тiк өлшемдерді қою үшін «Размерность/Линейная» командасы қойылады. Көлбеу өлшемдер алдымен сызбаға қою керек: Command: Dimlinear First extension line origin or press Enter to select: Одан кейін курсор арқылы қойылған өлшемнің бастапқы нүктесін көрсету керек. Osnap байланысқан объект арқылы нүктенің нақты анықталу нүктесін белгілеуге болады. Оны жол командасы теру арқылы немесе Tools/Object Snap Setting меню арқылы шақыруға болады.

Бұл команданың бірнеше опциялар келтірілген: Endpoint – объектінің соңғы нүктені байланысады; Intersection – екі объектінің қиылысу нүктенің байланысы, Center — шеңбердiң ортасына байланысы және тағы басқалар.

2.3. Бұрылған өлшемдер.

Бұрылған өлшемдер қою арқылы к ерек бұрышы бар координат жүйесін бұрылады (КЖБ).

Бұл команда берiлген бұрышқа Z өс ағымдағы КЖБ сағат тiлiне қарсы бұрады. Көлбеу немесе тік өлшемдер арқылы өлшемдерді қоюға болады.

2.4 Көлбеу өлшемдер. Dimaligned (Dimension/Aligned) командасы арқылы осы мәліметтің өлшемін суреттеуге болады. Мұндай өлшем сызық көлденең аралықта өлшенеді.

2.5. Бұрыштық өлшемдер. Dimangular (Размерность/Угловой): командасы арқылы бұрыштық өлшемдерді қоюға болады. Command: Dimangular Select arc, circle, line, or press Enter: Осы сұранысқа доға, дөңгелек немесе екі кесінді көрсету және өлшем сызықтың жағдайын тышқанмен таңдау керек.

2.6. Радиалды өлшемдер. dimradius (Размерность/Радиус): dimdiameter (Размерность /Диаметр) командалар арқылы доғалардың және шеңбердің өлшемдерін қоюға болады.

2.7. Шығару. Dimension/Leader командасы шығуын қою үшін қолданылады. Команданық диалогы: Command: _leader Frompoint ( шығудың бастапқы нүктесін көрсетіледі) То point (шығудың соңғы нүктесін көрсетіледі).

2.8. Редакцияланған өлшемдер. Dimension/Oblique командасы арқылы өлшемдерді редакциялауға болады.

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *