Мерзімді банк салымдарында салымдарды енгізу жолы

Мерзімді банк салымдарында салымдарды енгізу жолы

<variant>кез-келген сомада және кез-келген кезеңде жекелеген жарналармен енгізу

Н

78,Несиелік-есептесу қатынастарындағы тарап

<variant>банк және азамат

Ө

79,Өтелмелі қызмет көрсету шартының тараптары

<variant>жалға беруші және жалға алушы

80,Өтелмелі қызмет көрсетулердің түрлері

<variant>негізгі және қосымша

81,Өсиеттік бас тарту

<variant>коммориент

П

82,Прокат шартының заты

<variant>жылжымайтын мүлік

83,Прокат шартының шекті мерзімі

<variant>бір тәулік

84,Прокат шартындағы жалға берушінің міндеті болып табылмайды

<variant>жалға алушымен бірге мүліктің дұрыстығын тексеру

С

85,Сабақтас құқықтың мерзімі

<variant>белгіленбеген

86,Сабақтас құқықты иеленушілерге жатпайды

<variant>фонограмма жасаушылар

87,Сенімгерлікпен басқаруға берілген мүліктен өндіріп алуға мүмкін болатын жағдайлар

<variant>банкрот болғанда және кепілге салынған мүліктен

88,Сенімгерлікпен басқаруға қандай мүлік беріледі?

<variant>кәсіпкерлік қызметте пайдаланылатын мүліктер

89,Сақтандыру оқиғасы балмаса да сақтандыру төлемі төленетін сақтандыру шарты

<variant>жинақтаушы

90,Сақтандырудың сақтандыру төлемін жүзеге асыру негіздері бойынша нысандары

<variant>негізгі және қосымша

91,Сақтандырудың міндеттілік дәрежесі бойынша нысандары

<variant>негізгі және қосымша

92,Сақтандырудың сақтандыру объектісі бойынша нысандары

<variant>негізгі және қосымша

93,Сақтау шартының тараптары

<variant>сақтаушы және сақталушы

94,Сақтаудың қандай түрінде жылжымайтын мүлік сақталады?

<variant>депозит

95,Сақтау шарты міндеттеменің қандай түріне жатады?

<variant>мүлік беру

Т

22,Тасымал шарттары міндеттеменің қандай түріне жатады

<variant>мүлікті иеліктен шығару

96,Туындыны пайдалануға алу негізі

<variant>шарт

97,Туынды авторлық құқық объектісі ретінде қай кезден танылады?

<variant>туындыны жариялағаннан

98,Тауар қоймасында сақтаудың тараптары

<variant>кез келген тұлғалар

99,Топтық заттар қалай сақталады?

<variant>иррегулярлы

100,Теңдеме жүк деген не?

<variant>жүк машинасына теңдей бөліп салынған жүк

101,Тасымал шартының мерзімі

<variant>тараптар белгілейді

102,Тасымал шартын жасау үшін қажетті әрекеттер қатарына кірмейді

<variant>келісілген сан, мерзім және орында көлік құралын беру

103,Тұрмыстық мердігерліктің нысаны

<variant>екі тарап қол қойған бірыңғай құжат

104,Тұрғын-үйді жалдау шарты бойынша жалға алушы

<variant>азамат

Ү

105,Үй ішінің тұрмыс заттарына басым құқығы бар

<variant>мұра қалдырушымен 1 жыл ішінде бірге тұрған мұрагер

106,Үйлер мен ғимараттарға мердігерлікте қасақана жасаған кемшіліктері үшін талап қою мерзімі?

<variant>1 жыл

Ұ

107,Ұсыну құқығы бойынша мұрагерлік

<variant>бір мұрагердің өз үлесін басқа адамға ұсынуы

Ф

108,Факторинг шартының тараптары

<variant>банк және азамат

Ц

109,Цессия-

<variant>борыштың ауысуы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *