Курстың негізгі ережелері Дәріс — 2 Тақырып 2. Электрқабылдағыштардың жұмыс режимдері мен жүктеме графиктерін сипаттайтын коэфициенттер

Жүктемелерді есептеу кезінде келесі мәндер мен коэффициенттер қолданылады.

Қолдану коэффициенті — аса жүктелген уақыт кезінде қондырылған активті қуатты бір электрқабылдағыштың орташа активті қуатының қатынасы немесе қондырылған активті қуаттының бірдей жұмыс режимі бар топтық қабылдағыш.

КИ = РСМ / РУ

Топтық қабылдағыштар үшін әртүрлі жұмыс режимімен жұмыс істейтін топтық қолдану коэффициенті төмендегідей анықталады:

мұндағы әртүрлі жұмыс режимімен қондырылған қуат қабылдағышы және суммалық орташа мәні.

Ки мәндері әртүрлі технологиялық топ электрқабылдағыштары үшін 2.1 (4.1) кестесінде келтірілген.

Максимум коэффициенті активті қуатымен қаралатын уақыт аралығындағы (ауысым, жылдық) максималды активті қуатының оның орташа мәнінің қатынасына тең.

КМ = РМ / РСМ; КМ = РМ / РС.Р

Максимум коэффициенті қисық сурет бойынша анықталады 2.1 (4.1) қабылдағыштың эффективті санына және топтық коэффициент мәніне байланысты.

2.1 сурет – Активті қуат максималдық коэффициентін тандау графигі

2.1 кесте – Электрқабылдағыштардың электр жүктемесінің көрсеткіштері

Сұраныс коэффициенті — активті қуатымен барлық топтық қабылдағыштың орнатылған қуатының есептелген жүктемелерге қатынасы арқылы анықталады:

КС = РМ / РУ = КИ КМ

Сұраныс коэффициент мәндері әртүрлі техникалық топ қабылдағыштары үшін 2.1 (4.1) кестесінде келтірілген.

Жүктемелер коэффициенті — кері коэффициент максимумы тұрақсыз жүктеме графигін мінездейтін тәуліктік және жылдық жүктеме графиктері үшін анықтайтын мәндерін анықтаймыз:

  немесе

Қосылу коэффициенті — цикл кезінде бір электрқабылдағыштардың қосылу ұзақ уақытының толық ұзақ уақытының цикліне қатынасы.

kB =

Топ қабылдағышы үшін қосылу коэффициенті барлық орнатылған топтық қуатының цикл үшін топтың қосылуы активті қуатының қатынасымен анықталады:

Электр қабылдағыштың жүктеу коэффициенті активті қуаты бойынша қолданбалы орташа активті қуаттың оның номиналды қуатына қатынасы — деп аталады:

Топтық жүктеу коэффициенті топтық коэффициентінің қатынасы арқылы анықталады КИ және КВ:

Жүктеу коэффициентінің мәндері жоқ болған кезде, мәндері қабылдағыш үшін келесі мәнді қабылдауға болады =0,9, қысқа-қайталама режиміне =0,75.

Максимумда қатысу коэффициенті (максимумды жүктеуінің жиынтығы) түйіндік жүктемелерінің есептік максималына қатынасы арқылы бөлек топ қабылдағыштарының есептік максималды суммасы бойынша анықталады.

  мәні 0,85 — 0,95 аралықта қабылданады.

Энергия қолдануы бойынша коэффициент ауысымы жылдық энергияны анықтау үшін қызмет етеді және жүктемелердің ырғақсыздығын ескереді: бөлек ауысымдардың жүктеуін, мезгілдік жүктемелерінің ауытқулары, өнімнің ырғақсыздығы (неретмичность производства), демалыс және мейрам күндерінің жұмысы.

Жорамал мәндер «а» кейбір өнеркәсіптерде келесі мәндер төмендегідей:

— алюминиевые заводы 0,95

— цинковые, магниевые, электролизные заводы 0,92

— медеплавильные, никель-кобальтовые, глиноземные заводы 0,85

— коксохимические заводы 0,82

— обогатительные и агломерационные фабрики,

мартеновские цехи 0,76

— заводы черной металлургии 0,7-0,75

— доменные и прокатные цехи, заводы тяжелого

машиностроения 0,65

— вспомогательные цехи заводов черной металлургии 0,55

Максималды активті қуаттарды қолданған жылдық сағаттық сан максималды жүктемесімен қабылдағыштың жылдық сағат сан арқылы анықталады және электр энергияның жылдық тұтынуы.

  — мәндері ауысым санына және өндіру мінездемесіне байлнанысты келесі мәндерге ие:

Жұмыс кезінде «бір ауысым» 1800-2500 сағ.

«екі ауысымды» 3500-4500 сағ.

«үш ауысымды» 5000-7000 сағ.

  — кәсіпорындағы жылдық сағат санының жұмысы электр энергияның жылдық шығынын анықтауға қызмет етеді және ауысым санына және олардың ұзақтығына байланысты (кесте 2.2 (4.2)).

Электрқабылдағыштардың эффектілі саны (келтірілген) — бірдей саны қабалдағыштың бірдей қуатты жұмыс режимі бойынша, сонымен қатар топтық қабалдағыштардағы сияқты аралық мәндерін есептік жүктемелері әртүрлі қуаты мен жұмыс режимі бойынша қабылдайды.

Қабылдағыштардың эффективті саны келесі қатынастар бойынша анықталады:

мұндағы: — есептік жүктемелер ретіне жинақталған «n» мөлшеріндегі « » бірліктік қуаты бар жұмыс қабылдағышының суммалық қондырылған қуаттар.

Егер топта бес немесе одан да көп қабылдағыштар болса онда « » келесі оңай жолдармен анықтаған жөн:

а) егер ( и — топтағы қабылдағыштардың көп және аз номиналды қуаттары), мына шарттарды қабылдаған жөн ;

n-ді анықтаған кезде келесі қабылдағыштарды ескере кетуге болады, суммалық қуат барлық топтардан 5 номиналды қуаттарды аспау керек; анықталған кезде осы қабылдағыштар ескерілмейді.

б) егер m және топтық қабылдағыштардың эффективті санын келесі формула бойынша анықталады:

  болған жағдайда, мына мына жағдай қабылдануы қажет.

в) егер m , және көп көлемді қуаты бойынша түрлі қабылдағыштар болса, онда олардың эффективті саны келесі жолмен анықталады:

         (1)

мұндағы — қабылдағыштардың қатысты эффективті саны қисық сурет 2.2 (4.2) келесі кезекпен есептейміз:

-барлық n қабылдағыштардың қорек көзіне қосылған суммалық номиналды қуатын анықтаймыз;

— n санына ең үлкен қабылдағыш қуатын таңдап, қайсысында номиналы әрқайсысына тең немесе жарты қуатынан аса көп қабылдағыштардың санын санаймыз n;

— санындағы ең үлкен қабылдағыштардың суммалық номиналды қуатын анықтаймыз;

— қатынас мәндерін анықтаймыз және ; 2.2 қисық суреті бойынша (4.2) анықтаймыз, ал формула (1) бойынша анықтаймыз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *