Конституцияны арнайы құрылған жиналыстың қабылдауы:

Конституцияны арнайы құрылған жиналыстың қабылдауы:

 [a][+] конституанта;

[q]3:1: Мемлекет басшысының конституцияны халқына жариялауы:

 [a][+] октроирлеу;

[q]3:1: Монарх және сайланбалы органның өзара өкілеттіктерді бөлісу үшін қабылданған конституция:

[a][+] шарттық тәсіл;

[q]3:1: Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізудің ерекше тәртібі қандай нысанда болады?

 [a][+] кодификацияланған;

[q]3:1: Конституцияларда қандай саяси институттардың конституциялық-құқықтық мәртебесі қарастырылмайды?

 [a][+] заңды тұлғалар.

[q]3:1: Мемлекеттің саяси өміріне қатысуды мақсат тұтпайтын ұйымдар:

 [a][+] қоғамдық бірлестіктер;

[q]3:1: Негізгі міндеті қоғамды ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылатын саяси инситуттар:

 [a][+] БАҚ-ры;

 [q]3:1: Саяси институттардың ішіндегі ең маңыздысы:

 [a][+] мемлекет.

[q]3:1: Ортақ мүдделермен бірігетін, мемлекеттік билікті жүзеге асыруға қатысуға тырысатын саяси институттардың бірі:

[a][+] саяси партитялар;

[q]3:1: Бүкіл елдің немесе федерация субъектісінің көлемінде әрекет ететін билік органдарының жиынтығы:

 [a][+] мемлекет.

[q]3:1: Азаматтар мен бірлестіктерге мемлекеттік басқаруға қатысуға мүмкіндік беретін мемлекет:

 [a][+] демократитялық;

 [q]3:1: Адам құқықтарына кепілдік берілетін, барлық органдар мен лауазымды адамдар тек заң шеңберінде әрекет ететін мемлекет:

 [a][+] құқықтық;

[q]3:1: Адамдардың өмір сүруге қаражатын қамтамасыз етіп, экономикалық құқықтарына кепілдік ететін мемлекет:

 [a][+] әлеуметтік;

 [q]3:1: Мемлекетте тек қана бір саяси партия болып, ол осы елде жетекшілік ететін, барлық сала мемлекеттендірілген ел:

 [a][+] тоталитарлық.

[q]3:1: Ешқандай дінге басымдық берілмейтін және ешқандай дінге тыйым салынбайтын, барлық дінге сенімге кепілдік берілетін мемлекет:

[a][+] зайырлы;

[q]3:1: Мемлекеттің ішкі саясатының конституциялық қағидасы емес:

 [a][+] басқа мемлекеттермен ынтымақтастық;

 [q]3:1: Партияның жоғарғы жетекшілерінің тобы:

 [a][+] партияның корпусы;

[q]3:1: Үміткерге дауыс беретін жақтастары:

[a][+] электорат;

[q]3:1: Билік басындағы партияға қарсылас партия:

[a][+] оппозиция;

 [q]3:1: Саяси партияның мәртебесін құқықтық бекіту:

[a][+] институционализация.

[q]3:1: Партиялық блоктар қандай жүйеде болады?

 [a][+] көппартиялық;

[q]3:1: АҚШ-тың партиялық жүйесі:

 [a][+] екіпартиялық;

 [q]3:1: Тоталитарлық режимде қандай партиялық жүйе болады?

[a][+] бірпартиялық;

 [q]3:1: Жақсы тәртіпке келтірілген, мүшелерінің арасында байланыс бар, үнемі жұмыс істейтін партия:

 [a][+] ұйымдық рәсімделген;

[q]3:1: Сайлау компаниясы кезінде ғана жұмыс ісейтін, партия жақтастарымен байланыс жоқ партия:

 [a][+] ұйымдық рәсімделмеген.

[q]3:1: Институционализациялау элементіне жатпайды:

 [a][+] өз көзқарастарына үгіттеу;

 [q]3:1: Заңсыз күрес әдістерін жүргізетін партия:

 [a][+] экстремистік;

[q]3:1: Көп дінге сенетін елдер:

 [a][+] поликонфиссионалды;

 [q]3:1: Қажетті мақсатқа жету үшін биліктің шешуші қимылдар жасауына жақтасатын партиялар:

[a][+] радикалдық;

[q]3:1: Жұмысшылар мен жалдамалы еңбекшілердің мүддесін білдіретін партиялар:

 [a][+] социалистік;

[q]3:1: Саяси партияның функциясы емес:

 [a][+] партияны құру мен тоқтату тәртібі мен шарттары.

[q]3:1: Саяси партиялардың мәртебесі қай кездегі конституцияларда көрсетіле бастады?

 [a][+] екінші Дүниежүзілік соғыстан кейін;

 [q]3:1: БАҚ-ның қызметін қандай бақылау түрі көп кездеседі?

[a][+] жанама;

[q]3:1: Дауыс беруге құқық:

 [a][+] белсенді;

[q]3:1: Өзі сайлануға құқық:

 [a][+] енжар.

[q]3:1: Бүкіл елдің сайлаушылары қатысатын сайлау:

 [a][+] жалпыға бірдей;

[q]3:1: Сайлаушы сайланатын органға дауыс беретін алқаның мүшесін сайлайтын сайлау:

 [a][+] жанама.

[q]3:1: Сайлаушының тікелей өзі сайланатын орган немесе лауазымды адамға дауыс беруі:

 [a][+] төте;

 [q]3:1: Бір федерация субъектісінің көлемінде болатын сайлау:

 [a][+] аймақтық;

[q]3:1: Парламент құрамынан жекелей депутаттар мерзімінен бұрын шығып қалғанда жүргізеті сайлау:

[a][+] ішінара;

[q]3:1: Алдыңғы сайлау өткізілмей қалуы немесе жарамсыз деп тануы салдарынан жүргізілетін сайлау:

 [a][+] қайта сайлау;

[q]3:1: Нәтижесі бір турдан белгілі болатын сайлау:

 [a][+] алғашқы;

[q]3:1: Парламентті немесе оның палатасын мерзімінен бұрын таратып жібергенде жүргізілеті сайлау:

 [a][+] кезектен тыс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *