Жалақы қандай нысанда төленеді

Жалақы қандай нысанда төленеді

<variant>ақша

<variant>бағалы сыйлық

<variant>заттай сыйлық

<variant>мақтау қағазы

<variant>медальмен марапаттау

<question>Қызметкердің жалақысынан ұстап қалу не бойынша жүргізіледі

<variant>сот шешімі

<variant>сот қаулысы

<variant>жарлық

<variant>бұйрық

<variant>өкім

<question>Жылдың суық мезгілінде ашық далада,жылу берілмейтін жабық үй-жайларды жұмыс істейтін қызметкерлерге қандай үзілістер беріледі

<variant>арнаулы

<variant>қосымша

<variant>демалыс күндері

<variant>мереке күндері

<variant>ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысы

<question>Әлеуметтік жәрдемақыларды кім өз қаражаты есебінен төлеуге міндетті

<variant>жұмыс беруші

<variant>қызметкер

<variant>мемлекет

<variant>ұйым

<variant>ҚР Үкіметі

<question>Толық материалдық жауапкершілік туралы жазбаша шарттарды жұмыс беруші қанша жасқа толған қызметкермен жасасуы мүмкін

<variant>он сегіз

<variant>он алты

<variant>он жеті

<variant>он төрт

<variant>он бес

<question>Тәртіптік жазаның неше түрі бар

<variant>төрт

<variant>екі

<variant>үш

<variant>бес

<variant>алты

<question>Тәртіптік жаза теріс әрекет байқалғаннан күннен бастап қанша айдан кешіктірмей қолданылады

<variant>бір

<variant>екі

<variant>жарты

<variant>үш

<variant>алты

<question>Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жаза теріс қылық анықталғаннан күннен бастап неше айдан кешіктірілмей қолданылады

<variant>үш

<variant>екі

<variant>алты

<variant>бір

<variant>жарты

<question>Тәртіптік жазаның қолданылу мерзімі қанша айдан аспауға тиіс

<variant>алты

<variant>екі

<variant>үш

<variant>бір

<variant>жарты

<question>Тәртіптік жазаны қолдану туралы қандай акті шығарылады

<variant>бұйрық

<variant>өкім

<variant>қаулы

<variant>нұсқаулық

<variant>жарғы

<question>Еңбек даулары қалай қаралады

<variant>тараптардың келісімі бойынша немесе сот тәртібімен

<variant>тек сот тәртібімен

<variant>тек тараптардың келісімі бойынша

<variant>қызметкердің келісімі бойынша

<variant>жұмыс берушінің келісімі бойынша

<question>Тараптардың келісімімен еңбек дауларын қандай комиссия қарауы мүмкін

<variant>келісім

<variant>қызметкер өкілдері

<variant>жұмыс беруші өкілдері

<variant>тараптар

<variant>қосымша

<question>Келісім комиссиясы еңбек дауын қанша мерзімде қарайды

<variant>үш күн

<variant>бір күн

<variant>екі күн

<variant>бес күн

<variant>алты күн

<question>Еңбек даулары бойынша келісім комиссиясы қандай акті шығарады

<variant>шешім

<variant>қаулы

<variant>өкім

<variant>бұйрық

<variant>нұсқаулық

<question>Еңбек туралы заңдарды кім бақылайды

<variant>мемлекеттік еңбек инспекторлары

<variant>ҚР Үкіметі

<variant>ҚР Президенті

<variant>ҚР Парламенті

<variant>ҚР Прокуратурасы

<question>Келісім комиссиясын ұйымдық-техникалық жағынан қамтамасыз етуді кім жүзеге асырады

<variant>жұмыс беруші

<variant>қызметкер

<variant>мемлекет

<variant>ұйым

<variant>еңбек инспекторлары

<question>Материалдық жауапкершіліктің түрлері

<variant>толық және шектелген

<variant>жеке және ұжымдық

<variant>жеке және жалпы

<variant>жеке және ерекше

<variant>толық және жартылай

<question>Қандай кезеңге жалақы төленбейді

<variant>жұмыстан шеттету

<variant>жұмысқа қайта алу

<variant>жұмыстан шығару

<variant>жұмыс істеу

<variant>демалу

<question>Еңбек шарты қандай жағдайларда тоқтатылуы мүмкін

<variant>мерзімінің бітуі және тараптардың еркіне байланысты емес мән-жайлар бойынша

<variant>тараптардың келісімі бойынша

<variant>тараптардың бірінің бастамасы бойынша

<variant>мемлекеттің келісімі бойынша

<variant>ұйымның келісімі бойынша

<question>Еңбек шарты қандай жағдайларда бұзылуы мүмкін

<variant>тараптардың келісімі бойынша, тараптардың бірінің бастамасы бойынша

<variant>мерзімінің бітуі бойынша

<variant>тараптардың еркіне байланысты емес мән-жайлар бойынша

<variant>ұйымның келісімі бойынша

<variant>мемлекеттің келісімі бойынша

<question>Жұмыс беруші қызметкерді қандай жағдайға байланысты басқа жұмысқа ауыстыруға құқылы емес

<variant>денсаулық

<variant>өндірістік қажеттілік болған

<variant>іркіліске байланысты

<variant>біліктілікті керек етпейтін

<variant>сол ұйымдағы басқа жұмысқа

<question>Қызметкердің еңбек міндеттерін жүзеге асыруға жұмсаған күнтізбемен есептелген уақыты қалай аталады

<variant>еңбек стажы (өтілі)

<variant>жұмыс уақыты

<variant>тынығу уақыты

<variant>іссапар

<variant>сынақ

<question>Қандай еңбекке тыйым салынған

<variant>мәжбүрлі

<variant>келісімді

<variant>шарттық

<variant>мемлекеттік

<variant>ұйымдық

<question>Еңбек дауын қарайтын орган қандай жағдайда қызметкерді бұрынғы жұмысына қайта алғызуға тиіс

<variant>еңбек шарты заңсыз негізде бұзылған

<variant>еңбек шарты тоқтатылған

<variant>еңбек шарты бұзылған

<variant>басқа жұмысқа ауыстырылған

<variant>жұмыстан шыққан

<question>Бірнеше жұмыс беруші мен бірнеше қызметкерлер қандай шарт жасасу мақсатымен келіссөздер жүргізеді

<variant>ұжымдық

<variant>мердігерлік

<variant>тапсырма

<variant>комиссия

<variant>сатып алу-сату

<question>Ұжымдық шарттың мазмұнын кім белгілейді

<variant>тараптар

<variant>қызметкерлер

<variant>жұмыс беруші

<variant>мемлекет

<variant>ұйым

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *