Еңбек Кодексі қашан қабылданған

Еңбек Кодексі қашан қабылданған

<variant>2007 ж. 15 мамыр

<variant>1995 ж. 30 тамыз

<variant>1996 ж. 30 тамыз

<variant>1990 ж.16 желтоқсан

<variant>1991ж. 25 қазан

<question>Жұмысқа қабылдауға жол берілетін жас

<variant>16 жас

<variant>18 жас

<variant>14 жас

<variant>20 жас

<variant>15жас

<question>Еңбек шарты қандай нысанда жасалады

<variant>жазбаша

<variant>ауызша

<variant>электронды

<variant>жазбаша немесе ауызша

<variant>электронды немесе жазбаша

<question>Қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжат

<variant>еңбек кітапшасы

<variant>жеке басының куәлігі

<variant>әлеуметтік жеке код

<variant>білімі туралы құжаты

<variant>туу туралы куәлігі

<question>Жұмысқа қабылдау кезіндегі сынақтың мерзімі

<variant>3 ай

<variant>4 ай

<variant>5 ай

<variant>6 ай

<variant>2 ай

<question>Қызметкер деген кім

<variant>жұмысты тікелей орындайтын жеке тұлға

<variant>жұмысты беретін жеке тұлға

<variant>жұмысты беретін заңды тұлға

<variant>жұмысты тікелей орындайтын заңды тұлға

<variant>жұмысты қабылдайтын заңды тұлға

<question>Жұмыс беруші деген кім

<variant>жұмысты беретін заңды немесе жеке тұлға

<variant>жұмысты тікелей орындайтын жеке тұлға

<variant>жұмысты қабылдайтын заңды тұлға

<variant>жұмысты тікелей орындайтын заңды тұлға

<variant>жұмысты беретін жеке тұлға

<question>Қалыпты жұмыс уақытының апталық ұзақтығы

<variant>40

<variant>12

<variant>36

<variant>42

<variant>24

<question>Адамдардың өмірі үшін қажетті материалдық,рухани және басқа да құндылықтарды жасауға бағытталған адам қызметі деген не

<variant>еңбек

<variant>жұмыс

<variant>қызмет

<variant>тірлік

<variant>іс

<question>Қызметкер мен жұмыс берушінің арасында жазбаша нысанда жасалатын екіжақты келісім деген не

<variant>еңбек шарты

<variant>ұжымдық шарт

<variant>сатып алу-сату шарты

<variant>комиссия шарты

<variant>тапсырма шарты.

<question>Тынығу уақыты деген не

<variant>қызметкердің еңбек міндеттерін орындаудан бос және оны өз қалауы бойынша пайдалана алатын уақыты

<variant>қызметкер еңбек міндеттерін орындайтын уақыт

<variant>іссапар уақыты

<variant>сынақ уақыты

<variant>еңбек шартын жасау уақыты.

<question>Жұмыс уақыты деген не

<variant>қызметкер еңбек міндеттерін орындайтын уақыт

<variant>іссапар уақыты

<variant>сынақ уақыты

<variant>қызметкердің еңбек міндеттерін орындаудан бос және оны өз қалауы бойынша пайдалана алатын уақыты

<variant>еңбек шартын жасау уақыты

<question>Еңбек қатынастары дегеніміз не

<variant>жұмыс беруші мен қызметкер арасындағы қатынастар

<variant>жұмыс беруші мен жұмысшы арасындағы қатынастар

<variant>жұмыс беруші мен қызметші арасындағы қатынастар

<variant>бірнеше жұмыс беруші мен қызметкер арасындағы қатынастар

<variant>жұмыс беруші мен жұмыскер арасындағы қатынастар

<question>Жұмыс берушінің актілері

<variant>бұйрық,өкім,нұсқаулық,ішкі еңбек тәртібінің ережелері

<variant>жарлық

<variant>заң

<variant>қаулы

<variant>жарғы

<question>Еңбек үшін оның күрделілігіне,саны мен сапасына сәйкес төленетін сыйақы немесе табыс

<variant>жалақы

<variant>өтемақы

<variant>жәрдемақы

<variant>зейнетақы

<variant>кепілдік

<question>Жұмысты орындаған кездегі қызметкерлердің шеккен шығындарының орнын толтыруға байланысты ақшалай төлемдер

<variant>өтемақы

<variant>кепілдік

<variant>зейнетақы

<variant>жәрдемақы

<variant>жалақы

<question>Еңбек шартының мерзімі

<variant>белгісіз мерзімге,1 жылдан кем емес белгілі бір мерзімге

<variant>белгісіз мерзімге

<variant>3 жылдан кем емес белгілі бір мерзімге

<variant>2 жылдан кем емес белгілі бір мерзімге

<variant>5 жылдан кем емес белгілі бір мерзімге

<question>15 жасқа толған адамдар кімнің келісімімен жеке еңбек шартын жасаса алады

<variant>ата-анасының немесе қорғаншысының,қамқоршысының

<variant>мемлекеттің

<variant>жұмыс орнының

<variant>жұмыс берушінің

<variant>қызметкердің

<question>Қанша жасқа толмаған адамдарды ауыр дене жұмыстарына қабылдауға жол берілмейді

<variant>18

<variant>16

<variant>14

<variant>15

<variant>17

<question>Еңбек шарты кемінде қанша дана етіліп жасалады

<variant>2

<variant>3

<variant>4

<variant>1

<variant>5

<question>Жұмыс беруші қызметкерді жұмысқа қабылдау туралы не шығаруға міндетті

<variant>бұйрық

<variant>өкім

<variant>нұсқаулық

<variant>жарғы

<variant>қаулы

<question>Бір тараптың екінші тарапқа жеке еңбек шартын бұзу туралы ескерту мерзімі

<variant>1 ай

<variant>2 ай

<variant>3 ай

<variant>4 ай

<variant>6 ай

<question>Бір немесе бірнеше жұмыс беруші мен қызметкерлердің бір немесе бірнеше өкілдері арасында жазбаша шарт нысанында жасалған құқықтық акт

<variant>ұжымдық шарт

<variant>еңбек шарты

<variant>сатып алу-сату шарты

<variant>тапсырма шарты

<variant>комиссия шарты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *