Азаматтық кодексте заң бойынша мұрагерліктің неше кезегі көрсетілген?

Азаматтық кодексте заң бойынша мұрагерліктің неше кезегі көрсетілген?

<variant>алты

2,заматтық айналымға, тауарларға және қызмет көрсетулерге қатысушыларды дараландыру құралдары қатарына жатпайды

<variant>қызмет көрсету белгісі

3,Авторлық құқық субъектілеріне жатпайды

<variant>автордың мұрагерлері

4,Авторлық құқықтарды тағы да қалай атайды

<variant>негізгі құқықтар

5,Азаматтық құқық бұзушылықтың келте құрамына кірмейді

<variant>құқыққа қайшылық

6,Азаматтық құқықтағы кінәнің нысаны

<variant>қасақаналық, абайсыздық

7,Ақшалай талапты беріп қаржыландыру шарты

<variant>заем шарты

Б

8,Бір тарап басқа тараптың билігіне өзінің ақшалай талабын беретін шарт

<variant>заем шарты

9,Бір тарап екінші тараптың меншігіне ақша немесе тектік белгілермен анықталған заттарды беріп, осы тектес затты қайтаратын зат

<variant>заем шарты

10,Бір тарап екінші тараптың пайдасына түсетін ақшаны қабылдауға, ақша сомаларын аударуға, басқа да қызметтерді көрсетуге жасалатын шарт

<variant>заем шарты

11,Біржақты әрекеттерден туындайтын міндеттемелер қатарына кірмейді

<variant>басқаның атынан өкілдік ету

12,Бас мердігерлік қағидасының мәні

<variant>мердігер жағында бір ғана тұлға болады

Е

13,Енжар мүлік

<variant>мұрагерге берілмейтін мүлік

14,Есеп-несиелік қатынастардағы клиенттің негізгі міндеті

<variant>банкілік құпияны сақтау

Ж

15,Жоғары қауіптілік көздері деген не?

<variant>техникалық құралдар

16,Жеке сақтандыруда сақтандырылады

<variant>бір ғана объект

17,Жүк берушінің міндеттеріне жатпайды

<variant>сақталатын мүліктің меншік иесін көрсету

18,Жеке анықталған зат сақталып, шарт біткесін сол мүлік қайтарылатын сақтау түрі

<variant>иррегулярлы

19,Жүкті тасымалдау бойынша талап қоюдың ерекшелігі

<variant>талап қою мерзімі шектелмеген

20,Жалпы пайдаланыстағы көлікте тасымал шартының бағасы

<variant>тараптар белгілейді

21,Жүкті және жолаушы тасымалдау шартының сипаты

<variant>жария, қосылу шарты

23,Жолаушы тасымалдау шартының тараптары

<variant>тасымалдаушы мен жүк жөнелтуші

24,Жүкті тасымалдау шартының субъектілері

<variant>тасымалдаушы мен жүк жөнелтуші

25,Жүк тасымалдау шарты тараптардың құқықтары мен міндеттерінің пайда болу кезі бойынша қандай шарт?

<variant>біржақты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *