Әкiмшiлiк қамауға алуды —

Әкiмшiлiк қамауға алуды —

 [+]судья ерекше жағдайларда жеке адамға қарсы әкiмшiлiк құқық бұзушылықтардың жекелеген түрлерi және Әкімшілік Кодекстiң ерекше бөлiгiнде көзделген басқа да құқық бұзушылықтар үшiн — он бес тәулiкке дейiнгi, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықпен әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың жекелеген түрлерiн жасағаны және (немесе) төтенше жағдай режимiнiң талаптарын бұзғаны үшiн отыз тәулiкке дейiнгi мерзiмге тағайындайды

83,Әкiмият —

 [a] [+]қаулылар мен өкімдерді шығарады.

Б

84,Басқарушы субъектіні атаңыз:

 [+]акимат.

85,Белгiлi бiр қызмет түрiне не белгiлi бiр iс-әрекеттер жасауға лицензияның қолданылуын тоқтата тұру немесе арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiктен) уақытша айыру —

 [+]алты айға дейiнгi мерзiмге белгiленедi;

Е

86,Ескерту —

 [+] жазбаша түрде жасалады;

Ж

87,Жабық конкурсқа:

 [a] [+] тек мемлекеттiк әкiмшiлiк қызметшiлердiң ғана қатысуға құқығы бар;

88,Жеке тұлғаға салынатын айыппұлдың мөлшерiн —

 [+]бес жүз айлық есептiк көрсеткiштен асыруға болмайды;

89,Жеке кәсiпкердiң немесе заңды тұлғаның қызметiн немесе қызметiнiң жекелеген түрлерiн тоқтата тұру немесе оған тыйым салу әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органның (лауазымды адамның) өтiнiшi бойынша:

 [+] тек сот тәртiбiмен ғана жүргiзiледi.

90,Жергілікті атқарушы органдар:

 [+] акимиаттар;

91,Жергiлiктi атқарушы орган (әкiмият) —

 [a] [+]облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әкiмi басқаратын, өз құзыретi шегiнде тиiстi аумақта жергiлiктi мемлекеттiк басқаруды жүзеге асыратын алқалы атқарушы орган;

92,Жүктi әйелдерге және он төрт жасқа дейiнгi балалары бар әйелдерге, он сегiз жасқа толмаған адамдарға, I және II топтардағы мүгедектерге, сондай-ақ елу сегiз жастан асқан әйелдер мен алпыс үш жастан асқан еркектерге:

 [+]әкiмшiлiк қамауға алуды қолдануға болмайды;

К

93,Конкурстық iрiктеу нәтижелерi бойынша мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымға алғаш рет қабылданған немесе жоғары тұрған санаттағы мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымға қабылданған азамат үшiн:

 [+] үш айға дейiнгi мерзiмге сынақ белгiленуi мүмкiн.

Қ

94,Қазақстан Республикасында мемлекеттiк қызметтің принциптері:

[+]қазақстандық патриотизм.

95,Қазақстан Республикасында мемлекеттiк қызметтің принциптері:

 [+]азаматтардың мемлекеттiк қызметке кiруiнiң ерiктiлiгi;

Л

96,Лауазымды адамға, дара кәсiпкерге, жеке нотариусқа, адвокатқа, сондай-ақ заңды тұлғаға салынатын әкімшілік айыппұлдың мөлшерi —

 [+] бес айлық есептiк көрсеткiштен кем болмайды;

97,Лауазымды адамға, дара кәсiпкерге, жеке нотариусқа, адвокатқа, сондай-ақ заңды тұлғаға салынатын айыппұлдың мөлшерiн —

 [+]мың айлық есептiк көрсеткiштен асыруға болмайды.

М

98,Мемлекеттік басқару —

[a] [+]тек қана Үкіметпен жүзеге асырылады;

99,Мемлекеттік басқарудың қысқа мағынасы нені білдіреді?

 [+] әкимияттардың қызметін;

100,Мемлекеттiк әкiмшiлiк қызметшi —

 [+]мемлекеттiк саяси қызметшiлердiң құрамына кiрмейтiн, мемлекеттiк органда тұрақты кәсiби негiзде лауазымдық өкiлеттiктi жүзеге асыратын мемлекеттiк қызметшi;

101,Мемлекеттiк қызметшi —

 [+]мемлекеттiк органда заңдарда белгiленген тәртiппен республикалық немесе жергiлiктi бюджеттен не Қазақстан Республикасы Ұлттық банкiнiң қаржысынан ақы төленетiн қызметтi атқаратын және мемлекеттiң мiндеттерi мен функцияларын iске асыру мақсатында лауазымдық өкілеттiктi жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының азаматы;

102,Мемлекеттiк саяси қызметшi —

 [+]ағайындалуы (сайлануы), босатылуы және қызметi саяси-айқындаушы сипатта болатын мемлекеттiк қызметшi;

Мемлекеттiк қызметшiге қолданылатын тәртiптiк жазалар:

 [+]ескерту;

103,Мемлекеттiк қызметшiге қолданылатын тәртiптiк жазалар:

 [+]сөгiс;

104,Мемлекеттiк қызметшiге қолданылатын тәртiптiк жазалар:

 [+]қатаң сөгiс.

Н

105,Нақты адамға берiлген арнаулы құқықтан айыру:

 [+]осы құқықты пайдалану тәртiбiнiң өрескел немесе үнемi бұзылғаны үшiн қолданылады;

О

106,Орталық атқарушы органдар:

 [+] министрліктер;

107,Орталық атқарушы органдар:

 [+]агенттіктер.

Ө

108,Өтiнiштi қарау мерзiмдерi:

 [+]қарау үшiн өзге субъектiлерден, лауазымды тұлғалардан ақпарат алу не жергiлiктi жерге барып тексеру талап етiлмейтiн жеке және (немесе) заңды тұлғаның өтiнiшi күнтiзбелiк он бес күн iшiнде қаралады.

109,Өтiнiштi қарау мерзiмдерi:

 [+]қарау үшiн өзге субъектiлерден, лауазымды тұлғалардан ақпарат алу не жергiлiктi жерге барып тексеру талап етiлетiн жеке және (немесе) заңды тұлғаның өтiнiшi субъектiге, лауазымды тұлғаға келiп түскен күнiнен бастап күнтiзбелiк отыз күн iшiнде қаралады және ол бойынша шешiм қабылданады;

Р

110,Республика Президентi —

 [+] мемлекеттiң басшысы, мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатының негiзгi бағыттарын айқындайтын, ел iшiнде және халықаралық қатынастарда Қазақстанның атынан өкiлдiк ететiн ең жоғары лауазымды тұлға;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *