Құқықтық герменевтика» пәні

Құқықтық герменевтика» пәні

<question>Құқықтық герменевтика дегеніміз — бұл:

<variant>заңшығарушының нормативтік-құқықтық актінің мәтініне енгізген ұғымдарын түсіну, мән-мағынасын түсіндіру туралы ғылым

<variant>нақты адамның әлеуметтік өмірінде құқық, заңдардың маңыздылығын мемлекеттік және тұрмыстық деңгейде қалыптасқан түйсіксіз терістеу

<variant>заң нормаларының жолын қабылдауға қатысушы адамдардың күйін, психикалық үрдістері мен құбылыстарды зерттейтін психология ғылымының бір саласы

<variant>құқықтық сананың құқықты және өмір шындығының құбылыстарын тұғырнамалық түрде бейнелеп, бағалайтын заңдық ұғымдарды, принциптерді, теорияны құрайтын жоғарғы қабаты

<variant>түсіндірмелік, талқылаушылық — классикалық түсінікте — мәтіндерге (текст) түсінік беру өнері

<question>Құқықтық герменевтиканың міндеті — бұл:

<variant>құқық нормаларының мағынасын түсінуден оның мәнін түсіндіруге өтуді әдістемелік қамтамасыз ету

<variant>нақты адамның әлеуметтік өмірінде құқық, заңдардың маңыздылығын мемлекеттік және тұрмыстық деңгейде қалыптасқан түйсіксіз терістеу

<variant>жалпы философиялық категориялардың мағынасын түсінуден оның мәнін түсіндіруге өтуді әдістемелік қамтамасыз ету

<variant>жалпы тарихи фактілердің мағынасын түсінуден оның мәнін түсіндіруге өтуді әдістемелік қамтамасыз ету

<variant>тек қана абсолюттіктен нақтылыққа және нақтылықтан абсолюттікке көшу танымдық тәсілін әдістемелік қамтамасыз ету

<question>Құқыққа көлемi бойынша, яғни дәлме дәл және заңи нормалардың мазмұны бойынша түсiнiк берудiң түрлерi:

<variant>сөзбе-сөз, кеңейтiлген, шектеулi

<variant>легалды және аутентикалық (түп нұсқалық) түсiндiру

<variant>доктриналды және қарапайым

<variant>ресми және бейресми түсiндiру

<variant>нормативтiк және казуалды түсiндiру

<question>Құқық нормасының мазмұнын және ондағы заң шығарушының еркiн бiлдiруге мүмкiндiк беретiн әдiстер мен жолдар:

<variant>түсiнiк беру әдiстерi

<variant>құқықты жүзеге асыру

<variant>құқықтық қатынас

<variant>мемлекеттiк механизм

<variant>құқық қолдану

<question>Құқық нормасын ресми түрде түсiндiрмелеу құқықты жүзеге асырудың қайсы нысанына жатады:

<variant>құқық нормасын қолдануға

<variant>құқық нормасын пайдалануға

<variant>құқық нормасын орындауға

<variant>құқық нормасын бұзбау, сақтауға жатады

<variant>құқықтық қатынасқа

<question>Құқық нормасына түсiнiк беру – бұл:

<variant>заң мазмұнының мәнiн түсiну

<variant>заң мәтiнiн БАҚ жариялау

<variant>заң мәтiнiмен танысу

<variant>нәтижесiнде нақты жек құқық қолдану актiсi шығарылатын, мемлекеттiк органдардың қызмет нысаны

<variant>тек үкiмдер мен санкцияларды анықтауға бағытталған мемлекеттiк органдардың ерекше қызмет нысаны

<question>Салалық заң ғылымдары:

<variant>қылмыстық құқық, конституциялық құқық, азаматтық құқық

<variant>мемлекет және құқықтың жалпы тарихы, мемлекет және құқық теориясы

<variant>криминалистика, сот психиатриясы, сот медицинасы

<variant>криминология, бухгалтерлiк есеп және сарап

<variant>саясаттану, мәдениеттану, логика

<question>Мемлекеттiк билiктi жүзеге асыратын әдiстер мен жолдар, сонымен қатар қоғамдағы саяси еркiндiктiң деңгейi және тұлғаның құқықтық сипаты:

<variant>саяси-құқықтық режим

<variant>мемлекеттiк басқару жүйесi

<variant>саяси жүйе

<variant>құқықтық жүйе

<variant>мемлекет нысаны

<question>Мемлекет пен құқықтың құрылымын ашуға көмек беретiн, құрайтын элементтерi мен компоненттерiнiң арасындағы байланысты ашатын, сонымен қатар әсер етуге көмек беретiн әдiс:

<variant>жүйе-құрылымдық

<variant>нақты-әлеуметтiк

<variant>салыстырмалы

<variant>тарихи

<variant>функционалдық

<question>Құқықтық құбылыстарды зерттейтiн жеке-ғылыми әдiстер:

<variant>құқықтық эксперимент, құқықтық сараптама

<variant>функционалдық, жүйелiк

<variant>статистикалық

<variant>салыстырмалы, әлеуметтiк

<variant>талдау және синтез

<question>Экономика, саясат, мәдениет сияқты басқа құбылыстармен байланыста болып дамитын мемлекеттiк-құқықтық құбылыстардың зерттелуiне көмектесетiн ғылыми танымдық әдiс:

<variant>диалектикалық

<variant>эксперимент

<variant>сараптама

<variant>жүйелiк

<variant>құрылымдық-функционалды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *