Сараптаманы тағайындау мен жүргiзу мiндеттi болады:

Сараптаманы тағайындау мен жүргiзу мiндеттi болады:

<variant>Айыпталушының психикалық жай-күйiн анықтау

<question>Сот сараптамасын жүргiзу тапсырылуы мүмкiн адамдар:

<variant>Сот сараптамасы органдарының қызметкерлерi

<question>Сезiктiнiң, айыпталушының, жәбiрленушiнiң, қорғаушының және жәбiрленушiнiң өкiлiнiң сараптама тағайындау және жүргiзу кезiндегi құқықтары:

<variant>Оның тағайындалғаны туралы қаулымен танысуға

<question>Сот сараптамасы органының басшысы құқылы емес:

<variant>Сараптама жүргiзу үшiн қажеттi объектiлердi дербес талап етiп алдыруға

<question>Сот сараптамасы органының басшысы мiндеттi:

<variant>Өзiне белгiлi болған мәлiметтердi жария етпеуге

<question>Судья iс бойынша шешiмдi қаулы нысанында қабылдайды, онда көрсетiлуге тиiс:

<variant>Қаулының шығарылған уақыты мен жерi

<question>Судья сот отырысын тағайындаудың мүмкiндiгi туралы мәселенi шешу кезiнде сотталушылардың әрқайсысына қатысты мыналарды анықтауға тиiс:

<variant>Іс бойынша iс жүргiзудi тоқтатуға әкеп соқтыратын жағдайдың болуын

<question>Судья iстi тараптың өтiнiшi бойынша қосымша тергеуге жiберуге құқылы:

<variant>Айыпталушыға басқа айып тағылып, жаңа iстi жеке қарау мүмкiн болмаса

<question>Судья iс бойынша iс жүргiзудi уақытша тоқтату туралы қаулыны көзделген негiздер бойынша шығаруы мүмкiн:

<variant>Айыпталушы ретiнде жауапқа тартуға жататын адам анықталмаса

<question>Сотқа келiп түскен iс бойынша анықтауға жататын мәселелер:

<variant>Қылмыспен келтірілген залалды өтеудi қамтамасыз ету шаралары қабылданбағанын

<question>Сот хаттамаларын кім толтырады:

<variant>хатшы

<question>Сот тапсырмалары қандай істе беріледі:

<variant>азаматтық

<question>Сот үкімінің бөлімдері:

<variant>кіріспе,сипаттамалы-дәлелді,қорытынды

<question>Сот үкімі қандай болуы керек:

<variant>негізді,заңды

<question>Сезікті?:

<variant>үстінен қылмысты іс қозғалған.

<question>Сарапшының құқығы:

<variant>егер де зерттеуге берілген материалдар жеткіліксіз болса, зерттеуден бас тартуға:

<question>Сот тергеуінде жауап берген куәнің қандай құқығы бар?:

<variant>сот хатамасында өзінің берген жауабымен танысуға;

<question>Сезікті бірінші жауабына дейін оңаша және құпия қорғаушымен уақыты шектелмеген кездесуге құқылы ма?:

<variant>құқылы;

<question>Сезіктіні ұстаудың мерзімі?:

<variant>72 сағ;

<question>Сезіктіні қамауға алу мерзімі?:

<variant>3 тәулік;

<question>Судьяның күзетпеу ұстауға санкциясын бермеу туралы шешіміне:

<variant>жоғары тұрған сотқа арыздануға болады;

<question>Соттың келiп түскен қылмыстық iс бойынша iс-әрекетi:

<variant>Басты сот

<question>Сот тергеуi, сотталушыға айыптаудың мәнiсiн баяндаудан басталады:

<variant>Айыптаушының

<question>Сотталушының iс бойынша сотқа дейiнгi әзiрлiк барысында берген айғақтарын жария етуге мынадай жағдайларда жол берiледi:

<variant>Сотталушы сотта айғақ беруден бас тартқан кезде

<question>Сот үкiм шығару кезiнде кеңесу бөлмесiнде мынадай мәселелердi шешедi:

<variant>Бұл әрекет қылмыс болып табыла ма

<question>Сот, үкім шығару кезінде, негiзгi мәселелердi шешiп, мынадай қосымша мәселелердi шешуге көшедi:

<variant>Жеке қаулы шығару қажеттiгi

<question>Сот актiсiн апелляциялық тәртiппен қайта қарау туралы наразылықты енгiзуге құқылы:

<variant>Мемлекеттiк айыптаушы

<question>Сот iстi апелляциялық тәртiппен қараудың нәтижесiнде мынадай шешiмдердiң бiрiн қабылдайды:

<variant>Үкiмдi өзгерту туралы

<question>Сот тергеуi толық емес деп танылады:

<variant>Айғақтарының iс үшiн елеулi мәнi бар адамдардан жауап алынбаса

<question>Соттың жүргiзуiне үкiмдi орындауға байланысты мынадай мәселелердi қарау жатады:

<variant>Шартты түрде соттауды жою

<question>Сот отырысының хаттамасын жүргізетін,қылмыстық іске мүдделі емес мемлекеттік қызметші?

<variant>Сот отырысының хатшысы

<question>Сотқа дейінгі тергеп тексеру әрекеттерін көрсетіңіз?

<variant>Жауап-алу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *