Азаматтық процеске прокурордың қатысуы: негіздері мен нысандары.

(54-бап) +

Негіздері: заңда тікелей көзделгенде, сот бастамасымен, өз бастамасымен.

Нысандары: тұлғалардың құқықтарын, бостандықтарын және мемлекеттіек мүдделерді қорғау мақсатында сотқа талап қою арқылы, өзіне жүктелген міндеттерді жүзеге асыру мақсатында іс бойынша қорытында беру арқылы.

3. Прокурор азаматтардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін, заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін, қоғамдық немесе мемлекеттік мүдделерді қорғау туралы талап қоюмен, арызбен сотқа жүгінуге құқылы. Əлеуметтік саладағы шектелмеген адамдар тобының еңбек, тұрғын үй жəне өзге де құқықтары мен бостандықтарын қорғау туралы, сондай-ақ əрекетке қабілетсіз азаматтың мүдделерін қорғауға талап қоюды

прокурор мүдделі тұлғаның өтініші мен арызына қарамастан беруі мүмкін.

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *