СЫМДАР МЕН КАБЕЛЬДЕРДІ ТАҢДАУ

СЫМДАР МЕН КАБЕЛЬДЕРДІ ТАҢДАУ

Жоспар:
1 Мыс және алюминий желілері бар сымдар мен кабельдерді қолдану аймақтары.
2.сымдар мен кабельдер желілерінің қимасын таңдау.
3.Оқшаулау, қорғаныс қабықтары мен жабындары.
4.Кабель желілерінің санын таңдау.
Автоматтандыру жүйесінің электр сымдарында алюминий және мыс оқшауланған сымдар мен кабельдер қолданылады. Мыс желілері бар сымдар мен кабельдер келесі жағдайларда қолданылады:
— кедергі термометрлері мен термобар тізбектерінде;
— өлшеу, басқару, қоректендіру және сигнал беру тізбектерінде (оның ішінде телемеханикалық құрылғылар тізбектерінде) кернеуі 60 В-қа дейінгі сымдар мен кабельдердің желілері 0,75 мм 2 (диаметрі 1 мм);
— қуаты 100 МВт және одан жоғары электр станцияларының технологиялық процестерін автоматтандыру жүйелерінің электр сымдары үшін;
— жарылыс қаупі бар қондырғыларда;
— дірілге ұшыраған қондырғыларда;
— тасымалды жарықтандыру шамдарын және электрлендірілген құрал-саймандарды қоректендіру үшін;
— сахнада, аренада, киноаппараттық, Жарық проекциялы, аккумуляторлық басқару үй-жайларында, шатырда, көрермен залында салынатын ойын-сауық кәсіпорындарын автоматтандыру жүйелерінің электр сымдары үшін (мысалы, ауа баптау жүйелері және т. б.)
орындар саны 800 және одан жоғары;
— жанғыш конструкциялары бар шатырдағы ашық электр сымдары үшін.
Басқа жағдайларда алюминий желілері бар сымдар мен кабельдер қолданылуы мүмкін.
Келтірілген нұсқаулар өндіріске, жеке қондырғылар мен бірегей құрылыстарға, сондай-ақ сымдар мен кабельдердің талшық материалдарын таңдау арнайы талаптармен анықталатын қалқандар мен пульттердің электр сымдарына қолданылмайды.

13.2 сымдар мен кабельдер желілерінің қимасын таңдау.
Автоматтандыру құралдарының электрқоректендіру жүйесінің сымдары мен кабельдерінің қималары кернеудің жоғалуы бойынша кейіннен тексеріле отырып, ең жоғары рұқсат етілетін ток жүктемесі мен механикалық беріктігі бойынша таңдалуы тиіс. Сымдардың қимасын таңдау кезінде
есептік ток екі шартпен анықталатын үлкен шама ретінде қабылданады: есептік ток жүктемесі және номиналды ток немесе қорғаныс аппаратының жұмыс істеу тогы. Бұл ретте есептік ток жол берілетін ұзақ ток жүктемесінен тең болуы немесе аз болуы тиіс.
Басқару, өлшеу, сигнал беру және т. б. мақсаттарындағы сымдар мен кабельдердің қималары қорек тізбектері өткізгіштерінің қималары сияқты таңдалады. Өлшеу тізбектері өткізгіштерінің қималарын таңдау кезінде олардың кедергісі мен зауыт аппаратурасына техникалық жағдайлармен қамтамасыз ету.
Механикалық беріктік шарты бойынша автоматтандыру жүйелерінің кез келген тізбектерінің кабельдері мен сымдарының жол берілетін ең аз қималары кем болмауы тиіс.:
— алюминий сымдармен орындалған автоматтандыру жүйелерінің электр сымдары үшін-2,5 мм 2 .
— мыс сымдармен орындалған кернеуі 60 В дейінгі электр сымдары үшін-0,2 мм 2 .
— мыс сымдармен орындалған кернеуі 500 В дейінгі электр сымдары үшін (қорғаныс құбырлары мен бітеу қораптардағы электр сымдарынан басқа) — 0,75 мм 2 .
— мыс сымдармен орындалған, кернеуі 500 В дейінгі қорғаныс құбырлары мен бітеу қораптардағы электр сымдары үшін-1,0 мм 2 .
— икемді мыс сымдармен орындалған электрлендірілген құрал-сайманды және тасымалды жарықтандыруды қоректендіру үшін-1,5 мм 2 .

13.3 Оқшаулау, қорғаныс қабықтары мен жабындары.
Сымдар мен кабельдердің оқшауламасы, қорғаныш қабықтары мен сыртқы жабындары қоршаған орта жағдайларына және электр сымдарын орындау тәсіліне сәйкес таңдалады. Арнайы талаптар болған жағдайда (экрандау, діріл және т.б.) оқшаулау, қорғаныс қабықтары мен сыртқы жабындар осы талаптарға жауап беруі тиіс.
Автоматтандыру жүйесінің электр сымдарында қолданылатын кабельдердің резеңке, поливинилхлоридті, қағаз, полиэтилен оқшауламасы және қорғасын, алюминий, резеңке немесе поливинилхлоридті қабықшалары болуы мүмкін.
Төсеудің барлық тәсілдері кезінде полиэтилен қабығы бар кабельдерді қолдануға тыйым салынады.
Талшықты резеңке және полиэтилен оқшаулағышы бар кабельдерді қоршаған ортаның температурасы +50°С-тан жоғары емес және кабель желілерінің ұзақ температурасы +65° С-тан жоғары емес кезде қолдану ұсынылады агрессивті ортасы бар үй-жайларда кабельдерді төсеу кезінде, әдетте, поливинилхлоридті немесе басқа химиялық тұрақты және қиын тұтанатын қабықтары бар кабельдер қолданылады.
Өндірістік үй-жайларда кабель конструкциялары бойынша ашық төсеу үшін брондалған кабельдерді қолдану керек. Сондай-ақ, брондалмаған кәбілдерді кемінде 2 м биіктікте немесе механикалық зақымданулардан тиісті қорғалумен төмен биіктікте төселген жағдайда қолдануға рұқсат етіледі. Брондалған және брондалмаған кабельдерде жанғыш қорғаныш жабындары болмауы тиіс.
Сыртқы қондырғыларда ашық төсеуге арналған сыртқы қорғаныш жабыны бар брондалған кабельдер қолданылуы тиіс. Кабельдер жанатын конструкциялар мен беттерге салынған жағдайда, олар броньдың үстіне жанғыш, мысалы, талшықты, жабындар болмауы тиіс. Каналдарда, үй-жайларда, блоктарда және коллекторларда төсеу үшін жанатын қорғаныш жабыны жоқ брондалмаған кабельдерді қолдану қажет. Жерге сыртқы қорғаныш жабыны бар брондалған кабельдер төселеді.
Сымдарды таңдағанда қабықтың және оқшаулаудың ылғал, май және жарық әсеріне төзімділігін ескеру қажет. Өндірістік үй-жайларда және сыртқы қондырғыларда қораптарды салу үшін жануы қиын оқшаулағышы бар сымдар мен жануы қиын қабықтары бар, сыртқы жанатын жабыны жоқ кабельдер қолданылуы тиіс.

13.4 Кабель желілерінің санын таңдау.
Кабельдердегі (немесе сымдар шоғырындағы) желілердің саны монтаждық схемалар бойынша анықталатын жұмыс желілерінің санына, оған қоса резервтік желілер санына байланысты болады.
Резервтік сымдар мен кабель желілерінің санын анықтау келесі талаптарды ескере отырып жүргізілуі тиіс:
а) қорғаныш құбырларына сымдарды төсеу кезінде олардың жұмыс сымдарының санынан 10% мөлшерінде резервін қарастыру ұсынылады, бірақ бір сымнан кем емес; қажет болған жағдайда оларды қораптарға және науаларға бумалармен төсеу кезінде осындай резервін қарастыруға жол беріледі;
б) мыс кабельдерінің резервтік желілерінің саны таңдалады: 8-26 жұмыс желілерінің саны кезінде — бір резервтік талсым; 27-59 — екі; 60-105 — үш; 2-7 жұмыс желілерінің саны кезінде резерв қарастырылмайды.;
в) алюминий кабельдерінің резервтік желілерінің саны таңдалады: 4-10 жұмыс желілерінің саны кезінде — бір резервтік талсым; 14-37 болғанда-екі;
г) алюмомед кабельдерінің резервтік талсымдарының саны таңдалады: 4-10 жұмысшы талсымдарының Саны кезінде — бір резервтік талсым; 14-37 кезінде — екі; 52-61 кезінде — үш;
д) б), В) және Г) тармақшаларда көрсетілгеннен үлкен мыс, алюминий және алюмомед кабельдерінің резервтік желілерінің саны тек кабель желілерінің стандартты шкаласының сатысына байланысты ғана рұқсат етіледі;
Е) бір автоматтандыру жүйесіне жататын кәбілдер тобын төсеу кезінде бір бағытта резервтік желілердің санын осы кәбілдердің жиынтық желілері бойынша анықтау ұсынылады.
Бақылау сұрақтары:
1. Неге жарылыс құрылғыларында мыс сымдар мен кабельдерді қолдану керек
өмір?
2. Тұрғын үй қимасын таңдау неге байланысты?
3. Кабельдердің оқшауламасы мен қабығын таңдау неге байланысты?
4. Кабельдегі тұрғын үйлер санын қалай дұрыс таңдауға болады?

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *