Пластмасса құбырлар мен пневмокабельдерді монтаждау

Пластмасса құбырлар мен пневмокабельдерді монтаждау.»

Жоспар:
1.Пластмасса құбырлар мен пневмокабельдерді монтаждау.

Пластмассалық құбырлар қоршаған ортаның температурасы: -60-тан +50 °С-қа дейін (ПВД үшін); -60-тан +60 °с-қа дейін (ПНД үшін); -50-ден +50 °С-қа дейін (винипласт құбырлары үшін) қолданылады.
Пластмасса құбыр өткізгіштері үшін рұқсат етілетін ең жоғары жұмыс қысымы тасымалданатын ортаның сипаты мен температурасына байланысты.
Өрт сөндіру және өрт дабылы аппараттарын Автоматты және қашықтықтан басқару желілері үшін пластмасса құбырларын, сондай-ақ авариялық желдеткіштің пневматикалық құрылғыларын, кесу клапандарын және т. б. қолдануға жол берілмейді.:
1) Қоршаған ауа температурасының ауытқуы кезінде олардың ұзындығының өзгеруін ескеру;
2) көлденең және тігінен салынған құбырлардың меншікті салмағын ескеру;
3) металл конструкциялардың және бекіту бөлшектерінің өткір жиектерімен жанасу орындарында брондалмаған пневмокабельдер мен пластмасса құбырлар тіректер мен бекіту қапсырмаларының жиегінен екі жағынан 5 мм шығып тұратын жұмсақ материалдан жасалған төсемдермен қорғалуы тиіс.;
4) бекіту бөлшектерін пластикалық құбырлардың қималарын деформацияламайтындай етіп орнату.
Пластмасса құбырлар ұзындығының температуралық өзгерістерінің орнын толтыру бекіткіштерді және құбыр өткізгішінің өзі иілген элементтерін (бұрулар, «үйректер» және т.б.) ұтымды орналастыру есебінен қамтамасыз етілуі тиіс.
Пластмасса құбырлар үшін жылжымалы бекітпелерді де, қозғалмайтын бекітпелерді де қолдану керек.
Аспаптар мен бекіту арматурасына, қосу қораптарында, шкафтарда, қалқандарда және т. б. қосу орындарында бекіту жылжымайтын болуы тиіс.
Құбырдың осьтік бағытта орын ауыстыруына жол берілетін барлық басқа жағдайларда жылжымалы бекітпелер қолданылады. Бұрылыстарда пластмасса құбырларын бекітуге жол берілмейді.
Пластмасса құбырлар мен пневмокабельдерді келесі тәсілдермен салу керек:
1) қораптарда, науалар мен көпірлерде, кабельдік конструкцияларда;
2) қорғаныс құбырларында;
3) троста.
Брондалған пневмокабельдерді қораптарда және қорғаныс құбырларында салуға жол берілмейді.
Пластмасса құбырлар мен пневмокабельдер жоғары борты бар науаларға, қораптарға көлденең учаскелерде бекіткішсіз еркін, ал тігінен бекітпелері 1 м-ден аспайтын аралықта орналастырылады.
Пластмассадан жасалған құбырлар мен пневмокабельдер науаларда, көпірлерде, кабель құрылымдарында бір қатарға салынуы тиіс.
Пневмоавтоматикада пластмасса құбырлар мен пневмокабельдерден жасалған құбырлы сымдар қорғаныс құбырларына салынуы мүмкін. Мұндай жағдайларда созылмалы құрылғылар ретінде электр сымдарын төсеуге арналған созу қораптарын қолдану ұсынылады
сымдар.
Командалық сымдарға арналған пластмасса құбырлар да металл қоныштарда салынуы мүмкін. Ол үшін РЗ-Ц-x герметикалық емес металл көрпесі қолданылады.
Пневматикалық құбырлар мен пневмокабельдерді троста төсеу оларды ұстап тұратын тірек конструкцияларын ғимараттардың қабырғаларына, төбелеріне және басқа да құрылыс элементтеріне тікелей бекіту жолымен төсеуді жүргізу мүмкін болмаған кезде орындалады.
Пневмокабельдер каналдарға салынуы мүмкін. Каналдарға пневмокабельдерді төсеу түбі бойынша немесе арнаның қабырғаларына бекітілген құрама конструкциялардың сөрелерінде жүргізілуі мүмкін.
Пластмасса құбырлар қоршаған орта температурасының өзгеруінен туындайтын олардың ұзындығын өзгерту қосымша кернеулер тудырмайтындай, салмақ түсірмейтін конструкцияларға еркін салынуы тиіс.
Еденнен 2,5 м дейін биіктікте ашық төселген пластмасса құбырлар мен пневмокабельдер зақымданудан металл қаптамалармен, құбырлармен және басқа да құрылғылармен қорғалуы тиіс.
Технологиялық құбырлар мен жабдықтарда орнатылған аспаптардың, атқарушы механизмдер мен автоматтандыру құралдарының ұзындығы 1 м дейінгі құбырлар учаскелерін қорғамауға жол беріледі.
Пластмасса құбырлардан жасалған сыртқы Құбыр өткізгіш тікелей күн сәулесінің түсуінен қорғалуы тиіс.
Пластмасса құбырлардан жасалған импульстік сымдарды электр кабельдерімен бірге төсеуге жол берілмейді.
Пневмоавтоматикада СА электр сымдары бар пластмасса құбырларын төсеуге мынадай ережелер сақталған жағдайда рұқсат етіледі:
1) қораптарда — екі және үш арналы қораптардың жеке арналарында;
2) жиналмалы кабель конструкцияларында — жекелеген сөрелерде және электр кабельдерінен төмен қашықтықта кемінде 150 мм;
3) көпір конструкциялары мен лотоктарда-электр сымдарынан кемінде 150 мм қашықтықта;
4) ұшқын қауіпсіз тізбектердің электр сымдары бар пневмокабельдер мен пластмасса құбырлардың өзара орналасуы регламенттелмейді.
Пластмасса құбырларды өзара қосу, аспаптарға, бекіту арматурасына қосу және пластмасса құбырлардан металл құбырларға өту үшін Бұрандалы қосылыстарды қолдану қажет.
Пневмокабельдерді қосу үшін КС-7 және КС-14 қосу қораптарын қолдану ұсынылады.
Пластмасса құбырларды монтаждау кезінде құбырлардың ұзындығын барынша пайдалана отырып, қосқыштардың ең аз санын қолдану қажет.
Бақылау сұрақтары:
1. Металдармен салыстырғанда пластмасса құбыр өткізгіштерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін атаңыз.
2. Пневмокабельдің құрылымы.
3. Пластмасса құбырлар мен пневмокабельдерді төсеу тәсілдері.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *