Ағынды суды тазартатын экологиялық құрылғыны есептеудің қажетті өлшемдері.

Шығару конструкциясын былай бөледі: рассеивающие , бұл кезде су әр саңылаудан ағады , және сосредоточенное, бұл кезде су тек бір саңылау арқылы ағады. Ең кең таралған суды әр жерден шығару, өйткені онда ағын сумен водоем суы жақсы араласады және су көзінен өздігінен тазартылуы қолданылады. Суды шығару өзен ортасына немесе фарватерде жүреді. Тазартылған суды жинау орнын таңдау санитарлық инспекция органдарымен, бассейн инспекциясымен және су басқармасымен бірге жүреді.

 

Таблица 1. Ағынды суды тазартатын экологиялық құрылғыны есептеудің қажетті өлшемдері.

Параметрлер

Тапсырма варианты

1

2

3

4

5

6

7

1

Ағынды судың максимальді шығыны,

Vc., м3/с.

 

0,40

 

0,45

 

0,50

 

0,55

 

0,60

 

0,30

 

0,36

2

Су қозғалысының оптимальді технологиялық жылдамдығы,w, м/с

 

0,30

 

0,28

 

0,27

 

0,26

 

0,25

 

0,20

 

0,30

3

Құм сүзгіш ұзындығы , В, м.

2,0

2,2

2,4

2,5

3,0

1,8

2,0

4

Құмсүзгіш каналындағы тор ұзындығы, b, м.

 

0,80

 

0,85

 

0,90

 

1,0

 

1,25

 

0,60

 

0,75

5

Дисперсті ортаның құм сүзгіштегі тығыздығы , с1,кг3

 

2300

 

 

2000

 

2400

 

2600

 

2500

 

2100

 

2200

6

Тұндырғыштағы дисперсті орта тығыздығы, с2,кг3

 

1250

 

1100

 

1300

 

1100

 

1400

 

1100

 

1200

7

Тұндырғыштағы   дисперсионды орта тығыздығы, с,кг3      

 

1000

 

1050

 

1000

 

1000

 

1200

 

1000

 

1000

8.

Құм сүзгіште қалған бөлшектердің орташа көлемі d, мм

 

0,35

 

0,40

 

0,45

 

0,20

 

0,50

 

0,25

 

0,30

9.

 Тұндырғыштағы қалған бөлшектердің орташа размері d**, мм

 

0,05

 

0,08

 

0,04

 

0,07

 

0,06

 

0,03

 

0,05

Жалғасы келесі бетте.

Параметрлері

1

2

3

4

5

6

7

10.

Тұндырғыштағы   суспензия жұмсақтығының кинематикалық коэффиценті ,  н·10-6, м2

 

1,15

 

1,2

 

1,25

 

1,3

 

1,5

 

1,05

 

1,10

11

Құм сүзгіштегі НЖС жұмсақтығының кинематиткалық коэффиценті , м·103, Па·с

 

1,75

 

1,8

 

2,0

 

2,1

 

2,2

 

1,55

 

1,76

12

Қалдық жұмсақтығының кинематикалық коэффиценті , н·10-6, м2

 

23,1

 

25,5

 

26,2

 

28,5

 

34,5

 

20,2

 

22,4

13

Дюкер тұрақтылығының коэффицент саны , о0.

2,55

2,75

3,0

3,25

3,50

2,0

2,15

14

Дюкер ұзындығы , , м

22

30

30

35

40

15

20

15

Метантенкадағы өткір бу қысымы , р, МПа

 

0,85

 

0,88

 

0,90

 

0,97

 

10,0

 

0,75

 

0,80

 

 

Ағын суларды тазартудың экологиялық

құрылғыларды есептеу әдістері.

 

            Құрылғының технологиялық сызбасы 4 суретте. Бұлқұрылғының құрамына құм сүзгіш, тұндырғыш, метантенк. Құмсүзгіш ағын судағы ауыр минералды қоспаларды ұстап қалады (әсіресе құмды). Тазартылған су құмсүзгіштен кейін қабырғығы түседі, одан сұйық радиальды тұндырғышқа түседі. Тұндырғыш ағын судағы үлкен және орташа дисперсті бөлшектерді ұстап қалады (суспензия). Тұндырғыштағы қалдық сорғыш арқылы метантенкке жіберіледі. Метантенк цилиндрлі резервуардан тұрады.Әрбір құрылғы есептелінеді.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *