Энергиялар пирамидасының артықшылықтары:

Энергиялар пирамидасының артықшылықтары:

Ол уақыттың белгілі бір сәтінде ағзалардың ағымдағы күйін ғана сипаттайтын сан және биомасса пирамидаларынан айырмасы, ол биомассаның өсу жылдамдығын көрсетеді. Энергия пирамидасының әр бір сатысы белгілі бір нәрлену деңгейінен белгілі бір кезеңде өткен энергия көлемін (алаң немесе көлем бірлігіне) бейнелейді;
Екі түрдің бірдей биомассасы болса да оларда энергия көлемінің бірдей болуы міндетті емес. Сондықтан биомассаға негізделген салыстырудың жаңылыстыруы мүмкін;
Энергия пирамидалары тек түрлі экожүйелерді ғана емес, сонымен бірге бір экожүйенің ішіндегі популяциялардың біршама маңыздылығын салыстыруға мүмкіндік береді;
Энергия пирамидасының фундаментіне күн энергиясының түсуін көрсететін тағы бір тікбұрышты қосып қоюға болады.

Энергия пирамидалары экологиялық пирмидалардың үш түрінің ең пайдалысы болса да, оларды құрастыру үшін мәліметтер алу өте қиын, өйткені онда биомассалар пирамидасын құрастырудағыдан гөрі тіпті көп өлшемдер талап етіледі. Іс жүзінде энергия пирамидалары кейде биомасса пирамидаларынан бұрын жүргізілген тәжірибелерге негізделген қайта есептеу жолымен жеткілікті түрде нақтылықпен алынуы мүмкін.

Экожүйе арқылы өтетін энергия ағынын зерттеуге итермелейтін себептердің бірі – бұл алынған білімдерді адамның қоректік және энергиялық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қолдана алу мүмкіндігі.

Нақты  қоректік  тізбектерге  өсімдік  текті  тамақтағы  энергияның  берілетін  мөлшерін  есептеуге  және  тасымалдануын  бақылауға  болады.

  Энергия  тасымалдау  кезінде  қоректік  тізбектердегі  қатынастар  нәтижесінде  әрбір  бірлестік  белгілі  бір  трофтық  құрылымға  ие  болады.

        Жалпы  жағдайда  трофтық  құрылымды  кезекті  трофтық  деңгейлердегі  уақыт  бірлігіндегі  аудан  бірлігіне шаққан  энергия  шамасымен наықтауға  болады. Оларды экологиялық  пирамида  түрінде кескіндеуге болады.  Бұл  құбылысты  зерттеген  Ч. Элтон  (1927 ж.)  экологиялық  пирамиданың  үш  негізгі  типін бөліп  көрсетті.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *