Кәсіпорынның ішкі ортасына кіретін негізгі элементтер

Кәсіпорынның ішкі ортасына кіретін негізгі элементтер:

А) Өндіріс қорлары

Б) Адамдар

В) Ақпарат

Г) Қаржы

Капитал – қосымша құн әкелетін кез келген құндылық.

Кәсіпорын қорлары – экономикалық және экономикалық емес болып бөлінеді.

 1. Материалдық қорлар.
  • Капитал, негізгі және айналым.
  • Жер қорлары.
  • Энергетикалық қорлар.
 2. Материалдық емес қорларөнім өңдіруге қатысатын, бірақ материалдық-заттық формасы жоқ қорлар.
  • Авторлық құқық.
  • Патент.
  • Сауда маркалары.
  • Бағдарламалар, ноу-хау және т.с.с.
 3. Еңбек қорлары.
  • Еңбек
  • Кәсіпкерлік қабілет.
 4. Қаржы қорлары (экономикалық емес) – кәсіпорында бар ақша:
 • өзіндіке – жарғылық капитал, пайда, амортизациялық қор және т.с.с.
 • келтірілген.
 • қарызды.
 • Басқа түсімдер сақтық төлемдер, мемлекеттік бюджеттен түскен ақша, дивидендтер және с.с.

Кәсіпорынның сыртқы орта элементтері:

А) Мемлекеттік органдар

Б) Кәсіпорындар – бәсекелестер, әріптестер, серіктестер.

В) Тұтынушылар

Г) Кәсіпорын қасында тұратын халық

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *