Функциялар

Акимджанова Райгуль Касмухановна

 информатика пәнінің мұғалімі

Талдықорған қаласы №12 орта мектеп-гимназиясы КМ

Short term plan

Қысқа мерзімді жоспар

Long term plan unit:

Ұзақ мерзімді жоспарлау бөлімі:

     Chapter №2    Spreadsheets

    Глава №2    Электрондық кесте                              

School: School  12

Мектеп № 12 орта мектеп-гимназия

Teacher name:Akimjanova R.K.

Мұғалімнің аты-жөні: Акимджанова Р.К.

Date:10.12.2018 ж.

Мерзімі: 10.12.2018 ж.

Grade:8 «A»

Сынып :  8 «A»

Number present:№13

Сабақ №13

Theme of the lesson: Functions

             Сабақтың тақырыбы:  Функциялар

Learning objectives (s) that this lesson is contributing to:

Сабақ негізделген оқу мақсаты (мақсаттары):

— identify Microsoft Excel  functions

— apply functions

— Microsoft Excel функцияларын анықтау

— функцияларды қолдану

Lesson objectives:

Сабақ мақсаттары:

 

1.All learners will be able to:

Exselкестелікпроцессорформулалардағысілтемелертуралыбіледі.Кестелік процессорда   кесте ішіндегі есептеулер мен даталарды жұмыс жасай алады

1.Барлық оқушылар:

The Exsel tabular processor knows the links in the formulas. The scheduling processor can run calculations and dates within a table

2.Most learners will be able to:

Exsel performs practical work

2.Оқушылардың көбісі:

Exsel кестелік процессордың көмегімен практикалық жұмысты орындайды

3.Some learners will be able to:

Exsel performs practical tasks for complex reports using a table processor

3.Кейбір оқушылар:

Exsel кестелік процессордың көмегімен күрделі есептерге практикалық жұмыстар орындайды

Points for discussion:

Талқылауға арналған тармақтар:

What is aformulas?

 

Формула дегеніміз не?

Terminology

Терминология

Predefined-алдын ала анықталған-предопределенный

to recognize-тану-узнавать

record-жазу, запись

income-табыс, кіріс-доход

expense-шығын-расход

box office-кассалық табыс-кассовые сборы

comma-үтір-запятая

non-empty-бос емес-не пустой

specific-нақтылы, конкретный

genre-жанр, жанр

release-шығырылым-выпуск

several-бірнеше-несколько

SUM, AVERAGE, COUNT,Max, Min,More…

Interdisciplinary contacts:

Пәнаралықбайланыстар:

Russian, English, Mathematics, Physics

Орыс тілі,Ағылшын тілі, математика, физика

Previous learning:

Алдыңғы оқу:

Электрондық кестені жасау (Creating your spreadsheets)

PlanЖоспар

Time

Уақыты

Planned activities

Жоспарланған жаттығулар

Resources

Ресурстар

Beginning(Басы)

                  1min

 

 

Checking homework

Үй тапсырмаларын тексеру

 

 

3min

 

 

 

 

 

 

Бағыттаушы сұрақ

3 min

Eliciting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middle(Ортасы)

Maintext

 

(Жаңа тақырып мазмұны)

10 мин

 

 

 

 

 

 

 

I. Organizing time

Good afternoon  everyoneHow are you We divide today into three groups 1.The first group of   “Column” 2.The second group  “Group” Let’s  check terminology from previous  lesson

https://learningapps.org/watch?v=przr5e0k518

Learning apps  программасы арқылы ұқсас терминдерді біріктіреміз.

With the help of the program Learning appswe combine similar terms

 Let’s start  our lesson now
Are you ready
 What did I give  for homework?Мен сендерге үйге  не бердім?I want to check Let’s check previous topic using Board race method АлдыңғытақырыптыпайдаланаотырыптексерейікBoard race жарысәдісімен Let’s  check  the  answer Pay attention, everybody What  doyou see in thepicture? Суреттегі сөздерді берілген  тірек сөздермен топтастырамыз.

 

So,the theme of today’s lesson is Functions:

 

You will:
Сабақтың мақсаты:

Ø  identify Microsoft Excel  functions

Ø  apply functions

Ø  -Microsoft Excel функцияларын анықтау

Ø  функцияларды қолдану

 

I’ll explain  new topics using video

https://youtu.be/ypniG4hzsxE

What did you see on the video?

(Видеодан көргендерің туралы не айталасындар?)

1)What do Functions mean?

2) Can you name them?

Сізолардыатайаласыз ба?

 

Open your vocabulary copybooks for term and  write down.

Lern by heart at home

 

Terminology

Predefined-алдын ала анықталған-предопределенный

to recognize-тану-узнавать

record-жазу, запись

income-табыс, кіріс-доход

expense-шығын-расход

box office-кассалық табыс-кассовые сборы

comma-үтір-запятая

non-empty-бос емес-не пустой

specific-нақтылы, конкретный

genre-жанр, жанр

release-шығырылым-выпуск

several-бірнеше-несколько

SUM -функциясының қолданылу аймағы    

AVERAGE-орташа – средний   

COUNT — санау – подсчитывать  

Max-максималды-максимум-            

Min – минималды-минимальный                 

More… толығырақ … подробнее …

ü  Open your vocabulary copybooks for term and  write down.

Сөздіккөшірукітапшаларынтермингеашып, жазыңыз.

Using software Quizlet we repeat the

new terms

 

Using software program Quizlet we repeat the new  termsRepeat after me.

Слайд арқылы сабақты түсіндіру. Практика арқылы есепті көрсету.

MS Excel-де функциялар — бұл күрделі есептеулерді оңай және тез орындауға мүмкіндік беретін арнайы, алдын-ала жасалған формулалар.

 

 

Тапсырма

Дескриптор: Электрондық кестедегі кіріктірілген функцияларды пайдалану арқылы қарапайым есептеулерді орындайды.

sit on the computer

Do practical work

Fill in the assessment checklist

Дескриптор арқылы бағалап, толтыр

•      Able to make a table

•      Кестеніқұрабіледі

•      Calculates a Functions using

•      Функцияны қолданып есептейді

Geometricshapes.

Evaluationsheet

Personal work

Interactive board

Examination

stickers, markers, appraisals,

8th grade textbook

Interactive board

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal work

evaluation sheet,

8th grade textbook

 

Жеке жұмыс

бағалау парағы,

8 сынып оқулығы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 мин

 

 

 

 

Practice

Тәжірибе

5 мин

 

 

 

10 min

End

Formation of competence     5 мин

Соңы

Құзырлылық қалыптастыру

Бекіту

Individual work. Let’s check each other’s answers Kаhoot  программасы арқылы терминдердің аудармасын табады.

Finds the translation of terms using the Kаhoot program

 

Cheat — appraisal

 Reflexes   (2 min)

Бағалау  Рефлексия

         (1 мин)

Which step have you reached today? Сізбүгінқандайқадамғажеттіңіз?

I won’t do it?Менмұныістемеймінбе?

I can’to do it? Менмұныістейаламынба?

I want to do it?Менмұныістегімкеледіме?

How do I do it?  Мұнықалайістеугеболады?

I’ll try to do it.   Менмұныістеугетырысамын

I can to do it?Мен мұныістейаламын ба?

I will’ do it.  Меноныістеймін

Evaluation

             (1min)

 

Бағалау

             1 мин)

To create new words crossword.

Жаңасөздердікроссвордыжасау.

Do you all understand what you have to do for homework?

The leader of the group fill in the assessment sheet and pass it  to the teacher (accumulation, evaluation)

Топ басшылар бағалау парағын толтырып мұғалімге тапсырады  ( жинақтау, бағалау)

 

             

 

Verified:

Тексерілді:   

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *