АВАНС ЕСЕП-ҚИСАБЫ

АВАНС ЕСЕП-ҚИСАБЫ, кызметкердің белгілі бір тапсырманы жүзеге асыру үшін алған қаржыны жұмсағаны жөніндегі есебі. А. е.-қ. қалыптасқан үлгімен жасалып, оған аванс алған кісінің қолы қойылады да бухгалтерияға тапсырылады. Онда алынған соманың көлемі мен жұмсалған қаржының тізімі көрсетіліп, оларды куәландыратын құжаттар тіркеледі. Мекеме бухгалтериясы А. е.-қ-ның дұрыстығын тексеріп, бекітілуге тиісті соманы белгілейді, оны мекеме басшысы не оның сенген өкілі бекітеді. Авансқа берілген қаржының қалдығы мекемеге қайта тапсырылады. Егер уақытылы қайтарылмаса, қызметкердің еңбекақысынан ұсталады.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *