АБСОЛЮТ ТЕМПЕРАТУРА

АБСОЛЮТ ТЕМПЕРАТУРА— абсолют нөлден бастап есептелетін температура (Т). А. т. ұғымын ағылш. физигі У. Томсон (Кельвин) 1848 ж. енгізген. Осыған байланысты А. т. шкаласын Кельвин немесе термодинамикалық температуралык шкала деп атайды. А. т. Кельвинмен (К) өлшенеді. А. т-ның Цельсий шкаласы (t°С) бойынша өлшенетін температураға қатынасы /= Т—273,15 К теңдеуімен анықталады; қ Температуралық шкала.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *