Автор задында-сыншы, себебі ол қолжазбасын өңдей отырып, оны елейді, екшейді, қиюластырады, құрастырады, сызады, түзетеді, қайта-қайта пайымдайды. Осы каторгалық еңбек, шындап келсек, суреттердің емес, сыншының үлесі деуге саяды.
Томас Стернз Элиот

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *