Интеллектуалдық және сараптау жүйесі.  Ақпараттық қауіпсіздік

  Интеллектуалдық жекеменшікті қорғау мәселелері. Сараптау жүйесі.  Криптография туралы түсінік. Ақпаратты қорғау тәсілдері. Интеллектуалдық  жүйе Жасанды интеллектуалды жүйе туралы түсiнiк Интеллект ұғымы латын тiлiнен енген – ақыл, ой, сана, адамның ойлау қабiлетi дегендi бiлдiредi. Сәйкесiнше жасанды интеллектуалды жүйе автоматты жүйенiң Ары қарай оқу …

Компьютерлік графика негіздері

    Компьютерлік графика ұғымы. Расторлік және векторлық графика ұғымы. Түрлі түсті моделдер. Графикалық бейнелерді кодтау. Компьютерлік графика – әр түрлі кескіндерді (суреттерді, сызбаларды, мультипликацияларды) компьютердің көмегімен алуды қарастыратын информатиканың маңызды саласы. Компьтерлік  графиканың   әр  түрлі  топтамасы  бар Түс  ерекшелігіне:   Ары қарай оқу …

Компьютерлік желілер

    Компьютер желілерінің архитектурасы. Жергілікті есептеу желілері. Ауқымды INTERNET желісі. INTERNET желісінің қызметі. Интернет және электрондық пошта.  FTP и Telnet протоколдары. HTML. Сайт құру Компьютерлік желі – бір-бірімен мәлімет аламаса алатын кем дегенде екі компьютердің байланыс құралдары көмегімен қарым-қатынас Ары қарай оқу …

Информатиканың алгоритмдік негіздері. Бағдарламалау жүйелер

    Алгоритм ұғымы. Алгоритмнің қасиеттері және оларды сипаттаудың әдістері. Алгоритмнің түрлері. Алгоритмдік құрылымдар. Бағдарламалау жүйелер, топтамасы Бағдарлама – магниттiк тасымалдаушыда (дискiде) файл түрiнде сақталып, әрбiр адамның командасы бойынша компьютер жадына жүктелiп, орындауға арналған машина тiлiндегi нұсқаулар жиыны. Көптеген мәселелер Ары қарай оқу …

Қазіргі заманғы компьютерлік көрсетілім

  Презентацияны жасау құралы. Microsoft PowerPoint терезесінің негізгі элементтері. Көрсетілім жасау технологиясы. Слайд және көрсетілім Microsoft PowerPoint – Microsoft Office-тің құрамындағы, презентациялық  материалдар  дайындауға арналған программа. Бұл программа кодоскоптарға және  35 мм-лік мөлдір қабыршақтарға (пленка) арналған слайдтар, қағазда үлестірілетін материалдар, Ары қарай оқу …

Мәліметтер қорын басқару жүйесі (МҚБЖ)

Негізгі ұғымдар. МҚБЖ–нің функционалдық мүмкіндіктері. МҚЖБ–мен жұмыс істеу негіздері. Мәліметтер қорының құрылымы. Кестелер. Өріс пен жазба. Кілттік өрістер. Индекстер. Деректер қорын басқару жүйесі – бұл бағдарламалық құрылғы оның көмегімен деректер қоры жасалады, ол толықтырылады жәнеонымен жұмыс істеледі. Бірнеше түрлі деректер Ары қарай оқу …

Кестелік процессор

  Негізгі ұғымдар. Кестелік процессордың функционалдық мүмкіндіктері. Электрондық кестеде жұмыс істеу технологиясы. Математикалық есептерді шығару. Матрицалармен жұмыс жасау. Графиктер тұрғызу және сызықты емес теңдеулерді шешу Microsoft Excel – электрондық кесте, бұл кез-келген информацианың құрылымын реттеудiң, сипаттаудың және өңдеудiң арнайы моделi. Ары қарай оқу …

Сервистік бағдарламалық жабдықтау

Дискілерді тексеру. Файлдарды архивтеу туралы жалпы мағлұмат. Архиватор-бағдарламалар. Антивирустық бағдарламалық құралдар. Компьютерлік вирустар сипаттамасы.Жүйелік (сервистік) программалар – әрбір адамның операциялық жүйемен жұмыс істеуін жеңілдететін программалар тобы. Көбінесе NC (Нортон Коммандер) немесе VC (Волков Коммандер) жиі қолданылады. Жүйелік утилиттер – қосымша Ары қарай оқу …

Сервистік бағдарламалық жабдықтау

Дискілерді тексеру. Файлдарды архивтеу туралы жалпы мағлұмат. Архиватор-бағдарламалар. Антивирустық бағдарламалық құралдар. Компьютерлік вирустар сипаттамасы.Жүйелік (сервистік) программалар – әрбір адамның операциялық жүйемен жұмыс істеуін жеңілдететін программалар тобы. Көбінесе NC (Нортон Коммандер) немесе VC (Волков Коммандер) жиі қолданылады. Жүйелік утилиттер – қосымша Ары қарай оқу …

Windows операциялық жүйесі

Windows операциялық жүйесінің тұжырымдамасы. Windows-тің объектілі бағытталған платформасы. Файл, бума және жарлық – файлдық жүйелер объектісі. Қосымша және құжат – пайдаланушы деңгейіндегі объектілер. Пайдаланушы графиктік интерфейсі. Мәліметтер алмасуды ұйымдастыру. OLE объектілерін енгізу және байланыстыру технологиясы. Windows-тың тарихы  1985 жылы оның Ары қарай оқу …