«Өнер» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау

«Өнер» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау

 

 

Сөйлеу әрекетінің түрлері

 

 

Тыңдалым

Айтылым

 

 

 

Оқу мақсаты

 

3.1.4.1 Тыңдаған мәтіннің тақырыбын, жағымды және

жағымсыз кейіпкерлерді,мұғалімнің қолдауымен

оқиғалар ретін анықтау

3.2.1.1 Берілген тақырыпқа қатысты сөздерді табу және

сөйлеу барысында қолдану

3.2.4.1 Жоспар (сурет, сызба түрінде) және тірек сөздер

негізінде оқиға желісін сақтай отырып мазмұндау

 

 

 

Бағалау критерийі

 

 

Білім алушы

 

 

 • Мәтіннің тақырыбын және оқиғалар ретін анықтайды
 • Тақырыпқа қатысты тірек сөздерді анықтайды

 

 • Мәтін мазмұнын тірек сөздердің көмегімен баяндайды

 

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

 

Қолдану

 

 

Орындау уақыты

 

20 минут

 

 

1-тапсырма

 

 

Мәтінді тыңда. Тапсырмаларды орында.

 

Қорқыт ата – ұлы сазгер, қобызшы. Ол туралы аңыздар өте көп. Аңыз бойынша

 

Қорқыт ата қобызбен күй тартқанда, суға батпайды екен. Оның күйін естіген кезде

 

адамдар мен жан-жануарлар тоқтай қалып, тыңдапты. Бірде Қорқыт ата ұйықтап

 

кеткенде, оны жылан шағып алыпты.

 

Қазір Қызылорда облысында Қорқыт атаға арналған кесене бар. Одан қобыздың

 

үні естіліп тұрғандай болады.

 

 

 • Мәтін кім туралы? ___________________________________

 

 • Мәтін бойынша сөйлемдердің ретін көрсет (1,2,3).

 

Қорқыт ата шаршап, ұйықтап кетеді.

 

 

Қорқыт ата көп уақыт қобыз тартады.

 

 

Қорқыт атаны жылан шағып алады.

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

ЖОБА

 

2-тапсырма

Мәтінде кездесетін сөздерді белгіле (P). Тірек сөздерді қолданып, Қорқыт ата туралы мәтіннің мазмұнын айт.

 

домбыра                                      күй                                   қобыз                                      әнші

 

 

 

 

 

 

 

Бағалау

Тапсырма

Дескриптор

Балл

 

критерийі

 

 

 

Білім алушы

 

 

Мәтіннің

 

мәтіннің тақырыбын анықтайды;

1

 

тақырыбын және

 

 

 

 

 

мәтін бойынша сөйлемдердің ретін

1

 

оқиғалар ретін

1

анықтайды;

 

 

анықтайды

 

 

 

 

Тақырыпқа

 

тақырыпқа қатысты сөздерді анықтайды:

 

 

қатысты тірек

 

1-сөз

1

 

сөздерді

 

2-сөз

1

 

анықтайды

2

 

 

 

мәтіннің мазмұнын жүйелі баяндайды;

1

 

Мәтін мазмұнын

 

 

 

 

 

тірек сөздерді орынды қолданады;

1

 

тірек сөздердің

 

 

 

сөйлеу барысында тілдік нормаларды

1

 

көмегімен

 

 

 

сақтайды.

 

 

баяндайды

 

 

 

Жалпы балл

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

«Өнер» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

 

Білім алушының аты-жөні ___________________________________________________________

 

Бағалау критерийі

Тапсырма

 

 

 

Оқу жетістіктерінің деңгейі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төмен

Орта

Жоғары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мәтіннің  тақырыбын

1

Мәтіннің тақырыбын және

Мәтіннің тақырыбын/ мәтіндегі

Мәтіннің тақырыбын және

 

және  оқиғалар  ретін

 

мәтіндегі оқиғаның ретін

оқиғаның ретін анықтауда

оқиғаның ретін дұрыс

 

анықтайды

 

анықтауда қиналады.

қателеседі.

анықтайды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тақырыпқа қатысты

2

Тақырыпқа қатысты сөздерді

Тақырыпқа қатысты сөздерді

Тақырыпқа қатысты сөздерді

 

тірек сөздерді

 

анықтауда және мәтіннің

анықтауда/ мәтін мазмұнының

анықтайды және мәтіннің

 

анықтайды

 

мазмұнын айтуда қиналады.

жүйесін сақтауда / тілдік

мазмұнын жүйелі баяндайды.

 

Мәтін мазмұнын тірек

 

 

 

 

нормаларды сақтап сөйлеуде

 

 

 

 

сөздердің көмегімен

 

 

 

 

қателіктер жібереді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

баяндайды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

«Атақты тұлғалар» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау

 

 

Сөйлеу әрекетінің түрлері

 

 

Оқылым

Жазылым

 

 

 

Оқу мақсаты

 

3.3.3.1 Мәтіннің жанрын (әңгіме,тұрмыс-салт

жырлары, бата, мақал-мәтелдер) ажырату,

әңгімелеу/ сипаттау мәтіндерін анықтау

3.3.4.1 Мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекеті

туралы нақты сұрақтар (қандай? қай? қашан?

қайда?) құрастыру және оған жауап беру

3.5.1.2 Өз бетінше шағын мәтіннен көптік/

тәуелдік/септік/жіктік жалғаулы сөздерді

ауызша және жазбаша тілде қолдану

 

 

 

Бағалау критерийі

 

 

Білім алушы

 

 

 • Мәтіннің түрін және жанрын анықтайды
 • Мәтін бойынша сұрақтар қойып, жауап береді

 

 • Жалғауларды орынды қолданады

 

 

Ойлау дағдыларының Деңгейі

 

 

Білу және түсіну

Қолдану

 

 

Орындау уақыты

 

20 минут

 

 

1-тапсырма

 

Мәтінді оқы. Тапсырмаларды орында.

 

 

Динаның әкесі шебер домбырашы болған. Дина тоғыз жасынан бастап домбыра

 

тарта бастайды. Бір күні осы ауылға атақты күйші Құрманғазы келеді. Ол Динаның домбыра тартқанын көріп, риза болады. Оған көптеген күйлерді үйретеді. Құрманғазы Динаға өзінің домбырасын сыйлайды.

 

 • Мәтіннің жанрын анықтап, белгіле (P).

 

 

мақал — мәтел         бата            әңгіме

 

 

 • Бұл мәтіннің қай түріне жатады?

 

сипаттау          әңгімелеу          пайымдау

 

 

 • Мәтін бойынша 1 сұрақ құрастырып жаз.

______________________________________________________________

 

 

 

 

 

32

 

ЖОБА

 

2-тапсырма

Қарамен жазылған сөздерге қосымшалардың дұрысын жалғап жаз.

 

 

Шоқан әкесiмен Потаниннің үйi (-не, -ге) келдi. Оның Шоқанмен жасты ұлы бар екен. Аты — Григорий. Олар тез достасып кет (-тiм, -ті). Григорий Шоқан (-ға, ды) орысша үйреттi. Ол Шоқанның зеректiгiне таң қалды.

 

 

 

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Балл

 

 

 

 

 

 

Білім алушы

 

 

Мәтіннің түрін және

 

мәтіннің жанрын анықтайды;

1

 

жанрын анықтайды

 

 

 

 

 

мәтіннің түрін ажыратады;

1

 

Мәтін бойынша

1

 

 

 

мәтіннің мазмұны бойынша сұрақ

1

 

сұрақтар қойып, жауап

 

қояды;

 

 

береді

 

 

 

 

 

сұраулы сөйлемнің құрылымы мен

1

 

 

 

тыныс белгісін сақтайды;

 

 

Жалғауларды орынды

 

тәуелдік жалғауын орынды қолданады;

1

 

қолданады

 

 

 

 

2

жіктік жалғауын дұрыс қолданады;

1

 

 

септік жалғауын дұрыс қолданады.

1

 

Жалпы балл

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

ЖОБА

 

«Атақты тұлғалар» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

 

Білім алушының аты-жөні___________________________________________________________

 

Бағалау критерийі

Тапсырма

 

 

 

Оқу жетістіктерінің деңгейі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төмен

Орта

Жоғары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мәтіннің түрін және

 

Мәтіннің түрі мен жанрын

Мәтіннің түрін/ жанрын

Мәтіннің түрі мен жанрын

 

жанрын анықтайды

1

анықтауда, мәтін бойынша

анықтауда, мәтін бойынша

анықтайды, мәтіннің

 

Мәтін бойынша сұрақтар

 

сұрақ қоюда қиналады.

сұрақ қоюда/сұраулы

мазмұны бойынша сұрақ

 

қойып, жауап береді

 

 

 

 

сөйлемнің құрылымы мен

құрастырады.

 

 

 

 

 

 

тыныс белгісін сақтауда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

қателеседі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалғауларды орынды

 

Тәуелдік, септік, жіктік

Тәуелдік/ септік/жіктік

Тәуелдік, септік, жіктік

 

қолданады

2

жалғауларын қолдануда

жалғауларын қолдануда

жалғауларын орынды

 

 

 

қиналады.

қателіктер жібереді.

қолданады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *