Қазақтілді емес сыныптардағы «Қазақ тілі» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар

күнтізбелік-тақырыптық жоспар

Қазақтілді емес сыныптардағы «Қазақ тілі» пәні бойынша

күнтізбелік-тақырыптық жоспар

3-сынып

Апталық жүктеме –3 сағат,  жылдық жүктеме – 104 сағат.

Қазақтілді емес сыныптардағы«Қазақ тілі» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар оқу бағдарламасына сәйкес әзірленді.

Осы  күнтізбелік-тақырыптық жоспар (КТЖ) «Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына (оқыту қазақ тілінде емес) арналған «Қазақ тілі» пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасында» белгіленген ұзақ мерзімді жоспар (ҰМЖ) негізінде оқу мақсаттарының әр тоқсанда қамтылу жолын белгілейді.

Күнтізбелік-тақырыптық жоспарды әзірлеу кезінде әр мұғалім өзі қолданатын оқулық пен оқу-әдістемелік кешенге сүйене отырып, ұзақ мерзімде белгіленген оқу мақсаттарын тақырып бойынша белгіленген сағат сандарын тарауларға жіктей алады және оқу мақсатына кететін уақытты (сағатты) өзі белгілейді.

Мұғалім белгілі бір тарауда ұсынылған оқу мақсаттарын жүзеге асыру үшін олардың ретін ауыстыра алады, тарау барысында бірнеше рет қайталап ұсына алады және оқушылардың қажеттілігіне сай қосымша оқу мақсаттарын таңдай алады. Бір сабақта кемінде 2-3 оқу мақсатын қамтыған дұрыс.

Мұғалім күнтізбелік-тақырыптық жоспарды оқушылардың тілдік ортасына, аймақтық, деңгейлік ерекшеліктеріне байланысты күрделендіріп немесе жеңілдетіп құруына болады. Ұсынылып отырған күнтізбелік-тақырыптық жоспарүлгі ретінде беріліп отыр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р/с

Ортақ тақырып

Оқу мақсаттары

Сағ саны

Күні

Тыңдалым

Айтылым

Оқылым

Жазылым

Тілдікнормалардыңқолданысы

1-тоқсан

1

 

 

 

2

Жанды табиғат

1.Күз келді 2.Жанды және жансыз табиғат ….. 3. Үй жануарлары — жанды табиғат

4. Бұл — малдың төлі .

5. Менің ақ лағым бар .

 6. Жәндік жанды табиғатқа жата ма?

 7. Құстар — біздің досымыз .

8. Қандай әдемі балапан!

9. Тырналар жылы жаққа ұшады.

10. Жем шашамыз.

11. Үй құстары.

12. Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім?

 

Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен (жарық пен қараңғы)

1. «Жақсы» деген немене?

2. «Жаман» деген немене?.

 3. Әлібек — әдепті бала

4. Ол — ұқыпты оқушы

5. Әнел ақылды

6.Қайырымды бала

7. Еріншектің ертеңі бітпес 8. Азға қанағат ет

9. Мейірімді Нұрай

10. Шебер бала

11. Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім?

3.1.1.1 — анық айтылған сөзді тыңдап,түсінгені бойынша қарапайым нұсқауларды орындау

3.1.2.1 — баяу және анық айтылған жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерінен құралған шағын мәтіндердегі сөйлемдердің мазмұнын түсіну

3.1.3.1 — тыңдаған материалдың (ұзақтығы 1,5-2 мин) мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрациялар орналастыру/кесте толтыру/мазмұндау

3.1.4.1 — тыңдаған мәтіннің тақырыбын, жағымды және жағымсыз кейіпкерлерді, мұғалімнің қолдауыменоқиғалар ретін анықтау

 

3.2.1.1 — берілген тақырыпқа қатыстысөздерді табу және сөйлеу барысында қолдану

3.2.2.1 — берілген тірек сөздер негізінде сөйлеу (3-4 сөйлем)

3.2.3.1 — белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу және сұхбаттасын түсіну және олардың ойын толықтыру

3.2.4.1 — жоспар (сурет, сызба түрінде) және тірек сөздер негізінде оқиға желісін сақтай отырып мазмұндау

3.2.5.1 — оқылған/тыңдаған материал бойынша өз пікірін (менің ойымша …, менің көзқарасым бойынша …, себебі …) дәлелдеу

3.3.1.1 — мәтінді немесе оның бөлімдерін мәнерлеп оқу, шолып (танысу мақсатында) оқу/ рөлге бөліп оқу

3.3.2.1 — жиі қолданылатын сөздер мен фразалардан құрастырылған шағын мәтіндегі негізгі ойды түсіну

3.3.3.1 — мәтіннің жанрын (әңгіме, тұрмыс-салт жырлары, бата, мақал-мәтелдер) ажырату,

баяндау/ сипаттаумәтіндерінанықтау

3.4.1.1- тірексөздер, сызбалар, суреттер, символдардықолданып, постер/мәтінқұрастыру

3.4.2.1 — оқыған/аудио/бейнематериалдыңмазмұнынтірексөздердіқолданыпжазу

3.4.5.1- жаңасөздердіорфографиялықсөздіктерге сүйеніпдұрысжазу

3.4.5.2 — дауыссыз б-п, қ-ғ, к-гдыбыстарыкездесетінсөздердіемлесінсақтапжазу

3.4.3.1- өзбетіншежайсөйлемніңсоңындақойылатынтынысбелгілерді қолдану

3.5.1.1- мұғалімніңқолдауымензаттыңатын/сынын/іс-қимылынбілдіретінсөздер мен көмекшісөздердіңмағынасынажырату, ауызша/жазбашасөйлеутіліндеқолдану

3.5.1.2 -өзбетіншешағынмәтінненкөптік/ тәуелдік/септік/жіктікжалғаулысөздердіауызша/жазбашатілдеқолдану

3.5.1.4- мұғалімніңқолдауыменжіктеуесімдіктерініңсептелуінжәнесептеулікшылаулардыауызша/жазбашатілдеқолдану

3.5.1.5- үлгібойыншасөйлемдегісөздердіңорынтәртібінсақтапжайсөйлемжәнемұғалімніңқолдауыменқұрмалассөйлемқұрастыру

1-сағ

 

2тоқсан

3

 

 

 

4

Уақыт

1. Сағат он екі болды

2. Сағат жетіде тұрамын

3. Ерте ұйықтаймын

4. Менің күнтәртібім.

 5. Бос уақыт

6. Жылдың төрт мезгілі

7. Қыс айлары 8. Көктем мезгілі

9. Жаз бен күз айлары

10-11. Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім?

 

 

Сәулет өнері

1. Әкем — сәулетші

 2. Мен де сәулетші боламын

3. Жас сәулетшілер үйірмесінде  4. Ғажайып субұрқақ

5. Мынау — қандай жануардың мүсіні? .

6. Көктөбеге шығамыз

7. «Бәйтерек» неге ұқсайды?

 8. Қай ғимарат ұнайды?

9. «Ханшатыр — ерекше ғимарат!

10-11. Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім?

3.1.1.1 — анық айтылған сөзді тыңдап,түсінгені бойынша қарапайым нұсқауларды орындау

3.1.2.1 — баяу және анық айтылған жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерінен құралған шағын мәтіндердегі сөйлемдердің мазмұнын түсіну

3.1.3.1- тыңдаған материалдың (ұзақтығы 1,5-2 мин) мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрациялар орналастыру/кесте толтыру/мазмұндау

3.1.5.1 — тыңдаған фразаның алдындағы немесе кейінгі оқиғаны болжау

3.2.1.1 — берілген тақырыпқа қатыстысөздерді табу және сөйлеу барысында қолдану

3.2.2.1 — берілген тірек сөздер негізінде сөйлеу (3-4 сөйлем)

3.2.3.1 — белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу және сұхбаттасын түсіну және олардың ойын толықтыру

3.2.6.1 — мұғалімнің қолдауыменайтылуы мен жазылуында айырмашылығы бар сөздерді дұрыс айту

3.3.1.1 — мәтінді немесе оның бөлімдерін мәнерлеп оқу, шолып (танысу мақсатында) оқу/ рөлге бөліп оқу

3.3.4.1 — мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекетін нақтылау үшін сұрақтар (қандай? қай? қашан? қайда?) құрастыру және оған жауап беру

3.3.5.1 — сөздіктер мен анықтамалықтардан қажетті ақпаратты табу және оны алу

3.4.2.1 — оқыған/аудио/бейне материалдың мазмұнын тірек сөздерді қолданып жазу

3.4.5.1 — жаңа сөздерді орфографиялық сөздіктерге сүйеніп дұрыс жазу

3.4.5.2 — дауыссыз б-п, қ-ғ, к-г дыбыстары кездесетін сөздердің емлесін сақтап жазу

3.4.3.1 — өз бетінше жай сөйлемнің соңында қойылатын тыныс белгілерді қолдану

3.4.4.1 — кең жолды дәптерге бас әріптер мен кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың байланысын сақтап жазу, каллиграфиялық дағдыларын дамыту

3.5.1.1 — мұғалімнің қолдауымен заттың атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін сөздер мен көмекші сөздердің мағынасын ажырату, ауызша/жазбаша тілде қолдану

3.5.1.3 — мұғалімнің қолдауымен шағын мәтіндегі етістіктің шақ, рай формаларын ауызша/жазбаша тілде қолдану

3.5.1.4 — мұғалімнің қолдауымен жіктеу есімдіктерінің септелуін және септеулік шылауларды ауызша/жазбаша тілде қолдану

3.5.1.5 — үлгі бойынша сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай сөйлем және мұғалімнің қолдауымен құрмалас сөйлем құрастыру

 

 

3тоқсан

5

 

 

 

6

Өнер

1. Отбасым өнерлі

    2.Қарындасым билейді

    3.Інім ән айтады

    4.Ағам қобыз тартады

    5.Менің досым — шебер

    6.Қағаздан ойыншық жасадық

    7.Қолөнер шебері

    8.Музей қай көшеде?

    9.Музейдегі көне заттар

    10.Саған не ұнады?

    11.Мұхтар Әуезов музейі.

    12.Бұл орталық музей

13-14. Нәтиже сабақ? Мен не үйрендім?

 

 

Атақты тұлғалар

1. Дина күй шертеді

    2.Тұңғыш ғалым

    3.Шоқан мен мүсінші бала

    4.Бала Абай

    5.Абай — ұлы ақын

    6. Тұңғыш ұстаз

    7.Кел, балалар, оқылық

    8.Бауыржан батыр

    9.Қазақтың қаһарманы ұлы

    10.Бұл кісі суретші

    11.Тасқа сурет салған бала

    12.Нәтиже сабақ

3.1.1.1 — анық айтылған сөзді тыңдап,түсінгені бойынша қарапайым нұсқауларды орындау

3.1.2.1 — баяу және анық айтылған жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерінен құралған шағын мәтіндердегі сөйлемдердің мазмұнын түсіну

3.1.3.1- тыңдаған материалдың (ұзақтығы 1,5-2 мин) мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрациялар орналастыру/ кесте толтыру/мазмұндау

3.1.4.1 — тыңдаған мәтіннің тақырыбын, жағымды және жағымсыз кейіпкерлерді,мұғалімнің қолдауыменоқиғалар ретін анықтау

3.1.5.1 — тыңдаған фразаның алдындағы немесе кейінгі оқиғаны болжау

3.2.1.1 — берілген тақырыпқа қатыстысөздерді табу және сөйлеу барысында қолдану

3.2.3.1 — белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу және сұхбаттасын түсіну және олардың ойын толықтыру

3.2.4.1 — жоспар (сурет, сызба түрінде) және тірек сөздер негізінде оқиға желісін сақтай отырып мазмұндау

3.2.5.1 — оқылған/тыңдаған материал бойынша өз пікірін (менің ойымша …, менің көзқарасым бойынша …, себебі …) дәлелдеу

3.2.6.1 — мұғалімнің қолдауымен және айтылуы мен жазылуында айырмашылығы бар сөздерді дұрыс айту

3.3.1.1 — мәтінді немесе оның бөлімдерін мәнерлеп оқу, шолып (танысу мақсатында) оқу/рөлге бөліп оқу

3.3.3.1 — мәтіннің жанрын (әңгіме, тұрмыс-салт жырлары, бата, мақал-мәтелдер) ажырату,

баяндау/ сипаттау мәтіндерін анықтау

3.3.4.1 — мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекеті туралы нақтысұрақтар (қандай? қай? қашан? қайда?) құрастыру және оған жауап беру

3.3.5.1 — сөздіктер мен анықтамалықтардан қажетті ақпаратты табу және оны алу

3.4.1.1 — тірек сөздер, сызбалар, суреттер, символдарды қолданып, постер/мәтін құрастыру

3.4.2.1 — оқыған/аудио/бейне материалдың мазмұнын тірек сөздерді қолданып жазу

3.4.4.1 — кең жолды дәптерге бас әріптер мен кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың байланысын сақтап жазу, каллиграфиялық дағдыларын дамыту

3.4.5.1 — жаңа сөздерді орфографиялық сөздіктерге сүйеніп дұрыс жазу

3.5.1.2 — өз бетінше шағын мәтіннен көптік/ тәуелдік/септік/жіктік жалғаулы сөздерді ауызша/жазбаша тілде қолдану

3.5.1.4 — мұғалімнің қолдауымен жіктеу есімдіктерінің септелуін және септеулік шылауларды ауызша/жазбаша тілде қолдану

3.5.1.5 — үлгі бойынша сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай сөйлем және мұғалімнің қолдауымен құрмалас сөйлем құрастыру

 

 

4тоқсан

7

 

 

 

8

Су – тіршілік көзі

  1. Судың пайдасы

    2.Суды үнемде

    3.Ағаш сумен өседі

    4.Құдықтың суы тұщы

    5.Су денсаулыққа пайдалы

    6.Адамдар мен Өзен

    7.Мейірімді өзен

    8.Мақтаншақ көлшік

    9.Балық аулайды

    10.Жағажайда

    11.Нәтиже сабақ

Демалу мәдениеті. Мерекелер

1. Демалыс мәдениеті

    2.Абай мұражайында

    3.Мереке құтты болсын

    4.Шеруге шығамыз

    5.Ұландар мерекесі

    6.9-мамыр жеңіс күні

    7.Біздің мереке

    8.Жазғы демалыс — ең ұзақ мереке

    9.Кім қайда демалады?

    10.Жазғы ойындар

    11.Нәтиже сабақ

3.1.2.1 — баяу және анық айтылған жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерінен құралған шағын мәтіндердегі сөйлемдердің мазмұнын түсіну

3.1.3.1 -тыңдаған материалдың (ұзақтығы 1,5-2 мин) мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрациялар орналастыру/кесте толтыру/мазмұндау

3.1.5.1 — тыңдаған фразаның алдындағы немесе кейінгі оқиғаны болжау

3.2.2.1 — берілген тірек сөздер негізінде сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап сөйлеу (3-4 сөйлем)

3.2.3.1 — белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу барысында мәліметті нақтылап сұрау/қайталап сұрау/сұхбаттасының  ойын толықтыру

3.2.4.1 — жоспар (сурет, сызба түрінде) және тірек сөздер негізінде оқиға желісін сақтай отырып мазмұндау

3.2.5.1 — оқылған/тыңдаған материал бойынша өз пікірін (менің ойымша …, менің көзқарасым бойынша …, себебі …) дәлелдеу

3.3.2.1 — жиі қолданылатын сөздер мен фразалардан құрастырылған шағын мәтіндегі негізгі ойды түсіну

3.3.3.1 — мәтіннің жанрын (әңгіме, тұрмыс-салт жырлары, бата, мақал-мәтелдер) ажырату,

баяндау/ сипаттау мәтіндерін анықтау

3.3.4.1 — мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекетін нақтылау үшін сұрақтар (қандай? қай? қашан? қайда?) құрастыру және оған жауап беру

3.3.5.1 — сөздіктер мен анықтамалықтардан қажетті ақпаратты табу және оны алу

3.4.1.1 — тірек сөздер, сызбалар, суреттер, символдарды қолданып, постер/мәтін құрастыру

3.4.2.1 — оқыған/аудио/бейне материалдың мазмұнын тірек сөздерді қолданып жазу

3.4.4.1 — кең жолды дәптерге бас әріптер мен кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың байланысын сақтап жазу, каллиграфиялық дағдыларын дамыту

3.4.5.1 — жаңа сөздерді орфографиялық сөздіктерге сүйеніп дұрыс жазу

3.5.1.1 — мұғалімнің қолдауымен заттың атын/сынын/іс-қимылын білдіретін сөздер мен көмекші сөздердің мағынасын ажырату, ауызша/жазбаша сөйлеу тілінде қолдану

3.5.1.3 — мұғалімнің қолдауымен шағын мәтіндегі етістіктің шақ, рай формаларын ауызша/жазбаша тілде қолдану

3.5.1.4 — мұғалімнің қолдауымен жіктеу есімдіктерінің септелуін және септеулік шылауларды ауызша/жазбаша тілде қолдану

3.5.1.5 — үлгі бойынша сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай сөйлем және мұғалімнің қолдауымен құрмалас сөйлем құрастыру

 

 

                                     

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *