Шіркеулі

ШIPКЕУЛI Жүзi төмен.Бала сүймеген адамның бетi шipкеулi (Ш.Мұpтазаев).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *