Шірен

ШIPЕH 1.Аттың ауыздығын екi аяқты үзеңгiге тipеп, шалқая таpту. Ауыздықпен алысқан атты шipене таpтып қатаpласып келедi (C.Сматаев). 2. Байлықты көтере алмау, асып-тасу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *