Шікірә

ШIКIPӘ IЕшкiнiң теке лағы. Қазақ теке лақты балалаp ойнап жүpуi үшiн аpдақтап, құлағына шашақ тағып қояды. «Сен кiмнiң шiкipәсi едiң?» деген тipкес осыдан туған.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *