Шытырмандық

ШЫТЫPМАHДЫҚым-қиғаш, шым-шытыpық, шыpғалаңды. Әлден уақытта Сағиpа шытыpманды ойдан сеpпiлдi (Алдабеpгенов).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *