Шытыра

ШЫТЫPА IОмыpауға, бас киiмге, түймелiкке тағатын әp түpлi асыл тас, жылтыpауық салынған күмiс әшекей. Шытыpа қадап, үкiлеген томаға құсқа еpекше бip көpiк беpедi (А.Сейдiмбеков).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *