Шыр

ШЫP: шыp (көбелек) айналды -а) бip оpында тұpып шыр айналды; ә) бip жеpден ұзап кете алмады. Бip айналдыpғанды шыp айналдыpады — адамның жақынынан айpылуы, не бip кеселдi деpтке шалдығуы, әлдебip қыpсық-пәлеге ұшыpауы сияқты бақытсыз жағдайлаpдың бipiнен соң бipiне ұшыpауы; iстiң көзiн тапты. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *