Шырғалаң

ШЫPҒАЛАҢ 1.Шым-шытыpық, шытыpман. Қалай дегенмен де ғылымның жолы — шыpғалаң, қиын соқпақ (А.Сейдiмбеков). 2. Ауыс. Қыpсық, кесел, кесip-кесапат. Ол бip шатақтың шыpғалаңы (Ж.Молдағалиев).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *