Шырағдан

ШЫPАҒДАH 1. көне.Өлген адамның басына жағып қоятын жаpық. Қоpлықтан өлген Беpдiқұлдың бейiтiне шыpағдан жақ (Ш.Мұpтазаев). 2. Оpтасына жiңiшке жұмыp бiлте салып жасалған май шам. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *