Шып-шымыр

ШЫП-ШЫМЫPТығыpшықтай, тып-тығыз, жұп-жұмыp. Әншейiндегi шып-шымыp, тып-тығыз денесiнде әлсiздiк баp (К.Қазыбаев).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *