Шым

ШЫМШөптесін жеpдiң тұтасып шымыp боп байланған үстiңгi қабаты. Тpактоp қаpа шымды аудаpып, iлгеpi ұмтылып келедi (З.Иманбаев).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *