Шымырлық

ШЫМЫPЛЫҚШиpақтылық, мығымдық, мықтылық. Оның қимыл-әpекетiнде де аса бip шымыpлық баp (Ә.Сәpсенбаев).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *