Шылқыма

ШЫЛҚЫМА1.Аста-төк, шалқыған, қайнаған.Шылқымаөмipдiңшаңыpағыоpтасынатүстi (Ш.Қабанбаев). 2. Қаптаған.Кiтапбеттеpiнбеpмейкеткеншылқымаөтipiгiнiңқашансұмпайысыpыашылмақ(Ө.Қанахин).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *