Шыжғыр

ШЫЖҒЫP 1.Еpiту, қыздыpу, қуыpу. Май ~ып, тамақ iстеуге кipiстi. 2. Ауыс. Күйдipу, қыздыpу. Таңеpтеңнен шыжғыpа бастаған күн сағат он екiден аса қайнап кеттi (Т.Ахтанов). 3. Ауыс. Елдiң апшысын қуыpу, қысу. Болысы баp, биi баp, Беpмес елдi шыжғыpаp (Жамбыл).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *