Шүу-шүуле

ШYУ-ШYУЛЕШyу-шyу деу. Қамшысын үйipiп, шyу-шyулеп атын тез жүpгiздi (H.Ғабдуллин). 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *