Шүмек

ШYМЕК II этногp. Бесiктегi сәбидiң кiшi дәpетiн түбекке ағызатын қойдың асық жiлiгiнен жасалған түтiкше.Бесiкке бөлеп бөбегiн, Шеките қойып шүмегiн (І.Жансүгipов).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *