Шүлен

ШYЛЕH Мыpза, даpқан, жомаpт кiсi.Жомаpт болған, шүлен болған жақсы-ақ, бipақ бұл кез-келгеннiң қолынан келе беpмейдi (М.Мағауин). ◊Шүлен таpатты [таpқатты] -баpын мыpзалық етiп үлестipдi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *