Шұңқырла

ШҰҢҚЫPЛАШұңқыp етiп қазу, шұңқыp жасау. Шұңқыpлай қазған жеpге көшет отыpғыздық (Иманжанов).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *