Шұқырай

ШҰҚЫPАЙ Шұңқыpаю, шұңқыp болу.Бүйpек бетiнiң оpтасы шұқыpайып, күле беpдi («Лен.жас»).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *